Foto: Michel Zoeter RundveeNieuws

Royal A-ware verhoogt februariprijs met 85 cent

Royal A-ware verhoogt de melkprijs over de maand februari met 85 cent per 100 kilo.

Hiermee komt de minimale melkprijs uit op € 32,94 per 100 kilo en de maximale prijs op € 39,49. Dit heeft de onderneming bekend gemaakt aan de leveranciers. Ook de biologische melkprijs gaat omhoog, en wel met 75 cent naar € 50,74 per 100 kilo. In januari bedroeg die € 49,99.

Extra ruimte

In januari was A-ware nog een beetje voorzichtig en werd de melkprijs met € 1,13 verlaagd ten opzichte van de basisprijs in november en december. In december ontvingen de leveranciers bovendien een bonus van € 1,50. Daardoor leek de melkprijs in januari extra te zakken. Voor deze maand ziet Royal A-ware weer extra ruimte. De verhoging wordt gedaan over het eiwit, logisch want de prijzen voor met name de eiwithoudende zuivelbestanddelen zijn in de voorbije weken het sterkst gestegen.

Onder FrieslandCampina

Met de basisprijs zit Royal A-ware onder FrieslandCampina, maar boven die andere bedrijven die tot nu toe een februariprijs hebben gepubliceerd. In de maximale prijs zit een toeslag van € 5,00 per 100 kilo verwerkt voor de Albert-Heijnlijn. De resterende toeslag is voor weidegang en duurzaamheid.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin