Foto: Matthijs Verhagen AlgemeenNieuws

RMS wil mestverwerker langs A73 bij Horst

De Duitse firma RMS wil langs de A73 bij Horst (Limburg) een mestverwerker realiseren.

De nieuwe installatie moet op jaarbasis 600.000 ton runder- en varkensmest, bermgras en vaste mest kunnen verwerken. De installatie zou in 2019 operationeel moeten zijn.

Bezwaren omwonenden

Ruim 100 omwonenden zijn het niet met de plannen eens. Provinciale Staten heeft oktober 2017 de omgevingsvergunning verstrekt aan RMS; 109 omwonenden hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend tegen de komst van de mestverwerker.

De buurtbewoners willen met vereniging ‘Behoud de Parel’ afdwingen dat RMS een milieueffectrapport laat opstellen.

RMS heeft ook plannen voor eenzelfde installaties in Groenlo en Venlo.

Beheer
WP Admin