Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Rivierenland roept boeren op beregening af te stemmen

Het waterschap Rivierenland vraagt boeren zuinig te zijn met water.

Het waterrijke werkgebied van Rivierenland is droog, dus het waterschap vraagt boeren om zuinig om te gaan met het beschikbare water. Boeren kunnen bijvoorbeeld onderling de beregeningsmomenten afstemmen of ervoor kiezen om ’s nachts de haspel aan te zetten. Op die manier kan voorkomen worden dat in kleinere watergangen als sloten het peil te laag wordt of de sloot zelfs droog valt.

Er is nog geen beregeningsverbod afgekondigd in Rivierenland.

Geen schapen laten grazen op dijken

Het waterschap kan in een aantal delen van het werkgebied geen water inlaten, omdat deze te hoog liggen. Dit is onder andere het geval langs de oevers van de grote rivieren. Het waterschap heeft daarom boeren gevraagd om de schapen niet meer op de dijk te laten grazen.

Beheer
WP Admin