Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

Remkes’ piekbelasters-som niet toereikend voor PAS-melders

Er is stikstofruimte nodig van meer dan 500-600 piekbelasters om alle PAS-melders te kunnen legaliseren. Het advies dat Johan Remkes op dat punt heeft gegeven is ontoereikend, zegt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Remkes had zelf al gezegd dat zijn inschatting “geen exacte wetenschap is”.

Piekbelasters zijn bedrijven die een relatief hoge stikstoflast veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden. PAS-melders zijn bedrijven die als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019 buiten hun schuld ‘illegaal’ zijn geworden. Zij hoefden onder het PAS geen natuurvergunning te hebben, maar zijn daar als gevolg van de rechterlijke uitspraak nu wel toe verplicht. Het rijk heeft het op zich genomen de PAS-melders te legaliseren.

Het ministerie van LNV probeert op basis van preciezere berekeningen beter in kaart te krijgen wat er nodig is om de PAS-melders te legaliseren. Tot voor kort ging het ministerie ervan uit dat voor PAS-melders zo’n 11 mol per hectare per jaar stikstofruimte nodig is. Op grond van nieuwe berekeningen is dat mogelijk minder.

Stikstofruimte nodig

Hoeveel stikstofruimte precies nodig is, weet het ministerie nog niet. Dat heeft ermee te maken dat op dit moment nog niet in beeld is of er PAS-melders afvallen die een relatief grote bijdrage hebben aan de stikstoflast op natuurgebieden. Pas als precies duidelijk is welke PAS-melders moeten worden gelegaliseerd, is vast te stellen hoeveel stikstofruimte daarvoor nodig is, zegt het ministerie. Dat hangt onder meer af van de plek waar de PAS-melders zich bevinden ten opzichte van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Op dit moment zijn er ruim 2.300 PAS-melders geregistreerd die vinden dat ze in aanmerking komen voor legalisatie. PAS-melders kunnen zich nog tot 1 december melden. De meldingen worden geverifieerd door de provincies. Dat betekent dat onder andere wordt bekeken of de bedrijven wel hadden kunnen volstaan met een melding. Wie ten onrechte een PAS-melding heeft gedaan in plaats van een vergunningaanvraag, komt niet voor legalisatie in aanmerking. Ondertussen zijn de eerste 100 PAS-melders gelegaliseerd.

Ondertussen worden ook de piekbelasters in kaart gebracht. Het ministerie wil dat zo snel mogelijk doen. “We moeten daar wel secuur in zijn, want deze aanpak heeft grote impact op bedrijven en gezinnen”, zegt het ministerie.

Uitspraak Raad van State

Ondertussen wordt in Den Haag met spanning uitgekeken naar de uitspraak van de Raad van State over de zogenoemde bouwvrijstelling. Bij de invoering van de Wet stikstofvermindering en natuurherstel is ook een bouwvrijstelling ingesteld, die voor bepaalde bouwactiviteiten vrijstelling mogelijk maakt.

Op 2 november zal de Raad van State oordelen of terecht van die vrijstelling gebruik is gemaakt bij het zogenoemde Porthos-project, waarbij een installatie wordt gebouwd om stikstof af te vangen en op te slaan. Die installatie moet helpen de klimaatdoelstellingen te halen. Volgens Mobilisation for the Environment is ten onrechte geen rekening gehouden met de stikstofeffecten van de bouw op nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Als de Raad van State de vrijstelling afwijst, betekent dat de bouw op veel punten stil kan komen te liggen. De bouw van projecten is dan niet mogelijk als niet tegelijk wordt gezorgd voor vermindering van de stikstoflast.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Uitspelen die handel, de ‘piek’ belasters tegen de pasmelders, verdeel en heers, werkt altijd. Truc van ons kabinet om boeren kwijt te raken, terwijl ze zelf alles hebben veroorzaakt en aansprakelijk zijn van de eerst tot de laatste euro schade. De pasmelders hebben wettelijk recht op legalisatie omdat de staat onrechtmatig heeft gehandeld. Dit wordt een groot schandaal nog groter dan de toeslagaffaire.

  2. I.p.v. uitkopen piekbelasters geef de pas melders een schadevergoeding waarmee ze emissiebeoerkende maatergelen kunnen nemen of het bedrijf beeindigen.

    De pas meldingen zijn het probleem en daar moet ook de oplossing gezocht worden.

Beheer
WP Admin