Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Regeling stimulering mestverwerking opengesteld

Vanaf vrijdag 24 februari is de regeling stimulering mestverwerking opengesteld.

Het openstellen van de regeling betekent dat aanvragen kunnen worden ingediend voor de financiering van een deel van de kosten van te realiseren mestverwerkings- en/of verwaardingscapaciteit. In totaal is een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling. Het geld is afkomstig uit het EU-crisisbudget. De regeling is opgesteld door de POV en ZuivelNL, met medewerking van het ministerie van Economische Zaken.

De regeling is bedoeld voor collectieve mestverwerkingsinitiatieven waarbij minimaal 50.000 ton drijfmest of dikke fractie na mestscheiding wordt verwerkt. Ook kan er een aanvraag worden ingediend voor de uitbreiding van een bestaande installatie met minimaal 10.000 ton. Per initiatief is maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar, tot maximaal 50% van de totale kosten van de installatie.

Verwerken van 5 tot 6 miljoen kilo fosfaat

Het doel is uiteindelijk om met deze subsidie te zorgen voor het verwerken en verwaarden van 5 tot 6 miljoen kilo fosfaat. Naar schatting kunnen 750 tot 1.000 varkens- en of melkveehouders direct profiteren van de regeling.

Aanvragen worden beoordeeld door een expertcommissie en een vaststellingscommissie (pdf, 182 kB). Daarbij wordt het businessplan getoets op allerlei aspecten zoals haalbaarheid, afzet van de producten, locatie, betrouwbaarheid van de techniek en zeggenschap van boeren in het collectief.

Beheer
WP Admin