Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

Rabobank verwacht margeherstel voor varkenshouderij

Het varkensaanbod blijft krimpen in heel Europa en de voerkosten neigen te zakken, verwacht Rabobank. Een tweetal aanknopingspunten voor betere marges in de varkenshouderij  in 2023.

De varkensprijs trekt vermoedelijk aan in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat schrijft Rabobank in zijn eerste kwartaalupdate van 2023. Begin dit jaar was even sprake van seizoensmatige prijsdruk, maar doordat in heel Europa het varkensaanbod krapper wordt, houdt Rabobank rekening met een prijsstijging. De opbrengstprijs van varkenskarkassen in de EU lag begin dit jaar overigens 54% hoger dan begin 2022. Door de hoge productiekosten staan de marges echter nog onder druk.

Biggenprijs trekt aan

De biggenprijs trekt sterk aan. Dit komt door een krap aanbod in combinatie met een seizoensgebonden goede vraag naar biggen. Uit de markt blijkt vertrouwen in een verdere verhoging van de varkensvleesprijs, schrijven de analisten.

Tegelijk met de stijgende opbrengstprijzen van varkens dalen sinds eind oktober 2022 de grondstofprijzen. De prijs van mais in de Rotterdamse haven daalde in ruim twee maanden tijd 14%. Voertarwe werd tussen eind oktober en begin dit jaar 11% goedkoper. Rabobank houdt rekening met een verdere daling van de grondstoffenprijzen.

Krimp zet door

De reeds ingezette krimp van de varkensstapel in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (VK) zet dit jaar door. Rabobank schat een productiedaling dit jaar van 3 á 4%. In de periode januari tot november 2022 daalde de Europese varkensvleesproductie 5,1% op jaarbasis. De zelfvoorzieningsgraad van de EU en het VK is gezakt van 125 naar 120%. Dat is dus nog steeds vrij hoog.

Van de vleesexport moet de varkenssector het niet hebben in 2023. De vooruitzichten zijn matig, schrijft Rabobank. Op de belangrijkste exportmarkt, China, staat de binnenlandse varkensprijs flink onder druk. In twee maanden tijd daalde de Chinese varkensprijs 45%, tot € 2,04 per kilo levend gewicht begin dit jaar. Niettemin heerst optimisme dat in het tweede kwartaal de Chinese varkensprijs aantrekt. Het Chinees nieuwjaar is dan achter de rug en de golf aan coronabesmettingen zal dan stabiliseren. In de eerste tien maanden van 2022 daalde de Europese varkensvleesexport met 18% op jaarbasis.

Nadenken over toekomst

De weg naar de toekomst is niet eenvoudig voor de varkenshouderij, sluit Rabobank af. Desondanks biedt die weg ook kansen. De bank adviseert varkenshouders en hun adviseurs goed na te denken over de toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf. Het is belangrijk dat breed aan te vliegen en stil te staan bij diverse zaken, zoals milieu, afzet, stikstof, enzovoort. De opties zijn immers divers: innoveren, specialiseren, extensiveren, omschakelen of verplaatsen of zelfs stoppen. Rabobank schrijf dat het belangrijk is goed voorbereid keuzes te maken.

Beheer
WP Admin