Rabobank ziet een goede balans tussen vraag en aanbod in de vleeskuikensector. - Foto: Ronald Hissink PluimveeNieuws

Rabobank verwacht goed jaar vleeskuikensector

Rabobank heeft positieve verwachtingen voor de vleeskuikensector in Europa.

Ook voor de Nederlandse vleeskuikenbedrijven zijn de vooruitzichten gunstig. Dat stelt de Rabobank in de eerste kwartaalupdate pluimvee van 2023.

Rabobank ziet een goede balans tussen vraag en aanbod. Het aanbod van kip stijgt licht, maar de bank verwacht dat het aanbod wereldwijd krap blijft. De vraag naar kip blijft hoog als relatief goedkoop dierlijk eiwit. Het beperkte aanbod hangt onder meer samen met vogelgriep in Europa en Latijns-Amerika.

Meer bedrijven met Beter Leven-keurmerk in vleeskuikensector

Voor Nederland zijn er meer redenen voor een beperkt aanbod en dus een hoge prijs. Veel vleeskuikenhouders zijn overgestapt naar het Beter Leven-keurmerk met één ster om te voorzien in de vraag van de retail. De bezetting bij het Beter Leven-keurmerk is echter lager, waardoor ze minder kilo’s produceren. Rabobank rekent erop dat er ook in 2023 nog bedrijven omschakelen. Beëindigingsregelingen en de gebiedsgerichte aanpak zullen ook impact hebben op een lagere productie van vleeskuikens. Pluimveespecialist Jeroen van den Hurk van Rabobank verwacht daarom voor de vleeskuikenhouderij een bovengemiddeld jaar.

‘Houd aanbod vleeskuikens in balans’

Voor de Europese sector stelt Van den Hurk dat producenten er goed aan doen het aanbod zoveel mogelijk in balans te houden met de markt. “Dit wordt vooral belangrijk in de Europese zomermaanden wanneer de risico’s van vogelgriep lager zijn en producenten geneigd zijn de productie uit te breiden.”

De vleeskuikensector staat ook voor uitdagingen. De prijzen in Europa zijn hoog. Dat zet de exportvolumes onder druk en zorgt voor toename van de import. De import uit Oekraïne steeg sterk door de opheffing van de importbeperkingen.

Lees ook: Korte weken drukken prijs vrije vleeskuikens

Voerprijzen blijven hoog volgens Rabobank

Rabobank verwacht dat de marges voor de pluimveehouder in stand blijven. Dat kan positief beïnvloed worden door een beperktere import bij vogelgriep in Brazilië, en negatief beïnvloed worden bij een groter aanbod uit Polen en Oekraïne. Rabobank constateert dat met name het aanbod uit Polen hoog is. Veel Poolse producenten opereren op volle capaciteit en zijn bezig uit te breiden.

Voor Europa verwacht Rabobank dat de voerprijzen hoog blijven, maar wel iets onder het niveau van 2022. In de eerste twee maanden van dit jaar lagen de vleeskuikenprijzen meer dan 60% hoger dan vorig jaar, terwijl de voerprijzen zo’n 40% hoger waren. Energieprijzen liggen gemiddeld hoger dan in voorgaande jaren. De prijzen van broedeieren stegen beperkt.

Vogelgriep

Op het moment is ook de verspreiding van vogelgriep in Latijns-Amerika een belangrijk thema. Onder meer Argentinië en Chili, landen die naar Europa exporteren, zijn getroffen. “De grote vraag is of Brazilië ook geraakt wordt”, zegt Van den Hurk. “Dat kan grote impact hebben op de wereldhandel van kip en de belevering van Europa.”

Beheer
WP Admin