Foto: ANP AlgemeenNieuws

Rabobank heeft minder krediet uitstaan bij agrarisch MKB

De kredietverlening van Rabobank aan het Nederlands agrarisch MKB is in 2015 1% gedaald, tot €28,2 miljard. Het betreft krediet voor onder meer boeren, tuinders en loonwerkers.

De kredietverlening aan grootzakelijke bedrijven en buitenlandse bedrijven nam 9% toe tot €59,9 miljard. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Rabobank. Hieruit blijkt ook dat Rabobank het jaarresultaat met 20% zag groeien tot ruim €2,2 miljard euro. De totale kosten voor kredietverliezen daalden tot iets boven de €1 miljard, ook omdat in de glastuinbouw minder vaak hoefde te worden afgeboekt op leningen. De sector krabbelt voorzichtig op.

Buitenland steeds belangrijker

De cijfers laten de laatste jaren steeds hetzelfde patroon zien: er staat steeds minder geld uit bij kleine en middelgrote bedrijven in Nederland terwijl internationaal Rabobank blijft groeien. Niet alleen grootzakelijk; in totaal heeft de coöperatieve bank nu €65,4 miljard uitstaan bij boeren en tuinders wereldwijd.

Wereldwijd is Rabobank onder meer sterk in het Middenwesten van de VS, Brazilië en Australië. Internationaal zoekt Rabobank alleen groei in de food & agrisector. De sector is ook onder de relatief nieuwe topman Wiebe Draijer centraal  blijven staan in de groeistrategie van de bank. Rabobank heeft flink moeten afschrijven op de retailbank in Californië.

Leasing groeit

In de landbouw wordt ondertussen steeds meer gebruik gemaakt van lease. Rabobank-leasedochter De Lage Landen (DLL) zag de agrarische leaseportefeuille met een half miljard toenemen tot €11,1 miljard. Daarmee is agrarische lease goed voor bijna een derde van de totale activiteiten van DLL.

DLL staat ten minste deels in de etalage. Het leasebedrijf zag de winst met 14% oplopen tot bijna een half miljard euro. De verkoop moet de buffer van Rabobank versterken. Het zogeheten kernkapitaal, een vorm van solvabiliteit, kwam in 2015 uit 13,5%. Niet laag, maar Rabobank blijft wel achter bij ABN Amro.

Rabobank verwacht voor 2016 gematigde economische groei in Nederland en wereldwijd.

Beheer
WP Admin