Eendenhouderij. - Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

PvdD wil nu eind aan eendenhouderij

De Partij voor de Dieren (PvdD) vindt de coronacrisis een goed moment om een einde te maken aan de eendenhouderij in Nederland.

De eendenhouderij heeft besloten de productie van eenden voorlopig stil te leggen, omdat er geen vraag meer is naar eendenvlees.

Fractievoorzitter Esther Ouwehand van de PvdD stelt in vragen aan landbouwminister Carola Schouten dat er voorwaarden verbonden kunnen worden aan de financiële compensatie die de eendenhouderij vraagt. “Als u overgaat tot financiële steun, bent u dan bereid hieraan de voorwaarde te verbinden dat de eendensector in Nederland na de coronacrisis niet opnieuw wordt opgebouwd, maar zal worden beëindigd?”

Eendenslachterij heeft geen natuurvergunning

Ouwehand wijst erop dat de enige Nederlandse eendenslachterij, Tomassen Duck-To, niet beschikt over een natuurvergunning. Volgens Ouwehand zou het bedrijf daarover wel moeten beschikken ‘vanwege de door het bedrijf veroorzaakte stikstofdepositie op toch al met stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden in de omgeving, zoals de Veluwe’.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Beheer
WP Admin