Marianne Thieme van de PvdD.<em><br />Foto: ANP</em> AlgemeenNieuws

PvdD wil geen predicaat Koninklijk voor veetransporteurs

De Partij voor de Dieren vindt dat Vee & Logistiek Nederland geen titel ‘Koninklijk’ verdient. Marianne Thieme (PvdD) heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gevraagd om de Koning te adviseren om Vee & Logistiek Nederland geen predicaat Koninklijk te verstrekken.

Thieme vindt dat de organisatie van veetransporteurs niet aan de voorwaarden voldoet om de titel Koninklijke te mogen dragen. Daarvoor moet een bedrijf van onberispelijke bedrijfsvoering zijn, die te goeder naam en faam bekendstaan en van onbesproken gedrag zijn. De Partij voor de Dieren vindt dat de overtredingen die in de afgelopen jaren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en dierenwelzijnsorganisaties zijn geconstateerd bij diertransporten, zoals onder andere overbelading en het overschrijden van reistijden, niet overeenkomt met de voorwaarden voor het koninklijke predicaat.

Van Dam geeft nog geen beoordeling

Van Dam wil gedurende het proces van de aanvraag geen beoordeling geven over de kwestie. Hij legt uit dat na de aanvraag van de organisatie, de burgemeester en de Commissaris van de Koning advies geven aan de Koning. De Commissaris van de Koning wint hiervoor informatie in bij verschillende instellingen, zoals diensten en ministeries die relevant zijn voor de beoordeling.

Vee & Logistiek Nederland, de opvolger van de Nederlandse Bond van Veehandelaren, bestaat dit voorjaar 100 jaar.

Beheer
WP Admin