AlgemeenNieuws

Provincies: verder uitstel PAS onaanvaardbaar

Den Haag – De provincies vinden het onaanvaardbaar als het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opnieuw vertraging zou oplopen.

De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu overleggen deze week over de voortgang van het programma, dat er voor bedoeld is de vergunningverlening voor bedrijvigheid in en rond kwetsbare Natura2000-gebieden weer los te trekken. De provincies willen dat het programma zo snel mogelijk van kracht wordt; met name het ministerie van Infrastructuur en Milieu zou aarzelingen hebben bij de snelle invoering.

De provincies rekenen er op dat de departementen deze week tot overeenstemming komen en met een duidelijk bericht naar buiten komen over de voortgang van het PAS-programma. Het PAS is van groot belang voor de veehouderij. Veel bedrijven beschikken niet over een Natuurbeschermingswetvergunning, die eigenlijk wel vereist is. Het PAS moet aan die situatie een einde maken.

Het Programma Aanpak Stikstof had volgens de Crisis- en Herstelwet al op 1 april 2012 in werking moeten treden.

Volgens de provincies zijn alle nog resterende open einden op korte termijn goed oplosbaar zodat de PAS aan het begin van de zomer in werking kan treden, aldus een bericht van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Beheer
WP Admin