Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Provincie Limburg wil stalemissies realtime meten

De provincie Limburg heeft het plan opgevat om de emissie van ammoniak, geur en fijn stof van veehouderijbedrijven realtime meten.

Het doel is om op die manier een beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke uitstoot en de problematiek van bestaande systemen. Dat valt te lezen in de Uitvoeringsagenda ‘Vitale veehouderij voor een gezonde en duurzame leefomgeving’ die afgelopen maandag naar buiten is gebracht.

Proefstalstatus voor ammoniak en geur en fijn stof

Ook wil Limburg in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat treden of het ook mogelijk is om bedrijven naast een proefstalstatus voor ammoniak ook een proefstalstatus voor geur en fijn stof te kunnen geven. Dit zou er toe moeten leiden dat kansrijke innovaties worden gestimuleerd. Het provinciebestuur onderzoekt daarnaast de mogelijkheid om voor maximaal 3 jaar de eisen voor ammoniakreductie van 85 naar 70% te verlagen. Deze uitzondering zal alleen worden verleend bij innovatieve maatregelen die de emissie bij de bron reduceren.

Beheer
WP Admin