Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Provincie Friesland in hoger beroep om ganzenschade

De provincie Friesland gaat in hoger beroep in zes zaken rondom tegemoetkoming van ganzenschade.

De provincie is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 13 maart j.l. waarin zes boeren in hun gelijk gesteld zijn over hun tegemoetkoming in ganzenschade. De provincie wil niet dat het eigen risico per individuele boer gemotiveerd moet worden.

Verjagen bijna onmogelijk

De zes boeren bezitten gronden buiten aangewezen ganzenfoerageergebieden. Volgens een van de ondernemers is er bijna geen mogelijkheid om de ganzen te verjagen, omdat de percelen tussen ganzenrustgebieden liggen. Binnen een grens van 150 meter van deze gebieden is verjaging niet toegestaan. Volgens de rechtbank heeft de provincie niet goed onderbouwd waarom het eigen risico in het algemeen passend is. Ook vraagt de rechtbank nader te motiveren of dit eigen risico passend is voor deze zes zaken.

Eigen risico

Voor schade buiten foerageergebieden geldt in Friesland een eigen risico van 20%. Dat was ooit 5%, maar provincie heeft dat percentage verhoogd in de nieuwe ganzenaanpak met het idee om boeren te stimuleren om actief aan schadepreventie te doen. Onderliggend idee is dat met een actievere verjaging de ganzen naar de foerageergebieden trekken, waar wel 100% van de schade vergoed wordt.

Beheer
WP Admin