<em>Foto: Koos Groenewold</em> AlgemeenNieuws

Prijsreductie bij AR, ondanks verlies

AgruniekRijnvallei (AR) past dit jaar een prijsreductie toe van €1,2 miljoen. Leden en afnemers ontvangen over het boekjaar een prijsreductie van €2.00 per ton mengvoer en 1% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen.

De coöperatie dook door afboeking op de te verkopen deelneming broederij Verbeek wel in het rood. De coöperatie boekt een nettoverlies van €8,8 miljoen. Het verlies is volledig toe te schrijven op afboekingen op Verbeek. AR heeft een belang van 65% in de broederij, die al een tijdje in zwaar weer zit en reorganiseert. Op de aandeelhoudersvergadering waar de jaarrekening is vastgesteld, stemden aandeelhouders in met het verkopen van het belang.

Exclusief Verbeek komt AR op een winst voor belastingen van €1,6 miljoen. Volgens algemeen directeur Martin Grift blijft hiervan na belastingen circa een miljoen over. Het is ongeveer het bedrag waarop AR zich richt. Ondanks het vrij fikse verlies houdt AR een solvabiliteit van 69%. “AR is financieel best conservatief geweest en daardoor kunnen we nu een stoot opvangen.”

Martin Grift, algemeen directeur AR.

Martin Grift, algemeen directeur AR.

De prijsreductie ligt per ton mengvoer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. De korting op afgenomen gewasbeschermingsmiddelen is wel lager. Volgens algemeen directeur Martin Grift komt dat doordat het bedrijf de doelstelling voor de brutomarge op dit product heeft verlaagd. “AR heeft 2 tot 3% lagere prijzen gehanteerd.”

Meer voer verkocht

AR heeft vorig jaar 640.000 ton veevoer verkocht, 2,4% meer dan een jaar eerder en een record.  Binnen het voersegment verkocht AR ongeveer evenveel varkens- en pluimveevoer als een jaar eerder. Het bedrijf verkocht 11% meer rundveevoer en zette ook meer paardenvoer af. In de varkenshouderij ziet AR veel stoppers en nog geen einde aan de crisis.

Hoewel meer rundveevoer is verkocht, staan prijzen door de lage melkprijs wel onder druk. “De voermarkt is niet gemakkelijk”, aldus Grift.

AR kijkt om zich heen

Hoewel hij geen concrete stappen zegt te kunnen melden, kijkt AR wel naar strategische opties zoals overnames en fusies. “De totale markt lijkt te krimpen en iedereen moet de fabriek toch zo vol mogelijk hebben.”

Eerder sloot AR een deal met Vitelia. Bij AR wordt nu het rundveevoer gemaakt voor de Limburgse coöperatie. AR is met een omzet van €241 miljoen in 2015, exclusief Verbeek, een subtopper in voerland.

Beheer
WP Admin