PluimveeNieuws

Praktijkmonitoring kippen zonder ingrepen

Zeist – Opfokkers en vermeerderaars zijn opgeroepen deel te nemen aan een zogenoemde ‘brede praktijkmonitoring’ voor het houden van vleeskuikenouderdieren zonder ingrepen.

Daarbij gaat het in het bijzonder om snavelbehandeling, later ook om het inkorten van de achterste teen van hanen. Pluimveeorganisatie Avined heeft donderdag alle opfok- en vermeerderingsbedrijven daartoe een brief gestuurd.

De monitoring moet duidelijk maken of het verbod op ingrepen dat per 1 september 2018 ingaat, daadwerkelijk leidt tot de welzijnsverbetering die ermee wordt beoogd en daarmee verantwoord is. Ook moet de monitoring op de vleesvermeerderings- en opfokbedrijven informatie opleveren over risico’s en succesfactoren bij het houden van onbehandelde dieren. Dit zijn gegevens die na het inwerking treden van het verbod waardevol zijn om de bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren.

De Stuurgroep Ingrepen begeleidt de praktijkmonitoring. Opfokorganisaties en ‘erfbetreders’ hebben toegezegd een belangrijk deel van de gegevensverzameling te zullen doen. Wageningen UR verwerkt de verzamelde gegevens. Het is de bedoeling dat spoedig ook een vergelijkbare monitoring voor leghennen start.

Per 1 september 2018 loopt de ontheffing op het verbod op ingrepen bij pluimvee af en is het niet langer toegestaan snavels te behandelen (in te korten). Behandelen van de achterste teennagel van hanen is nog drie jaar langer toegestaan.

Met staatssecretaris Dijksma is afgesproken om in 2017 te evalueren wat de ervaringen tot dan zijn met pluimvee houden zonder ingrepen. De praktijkmonitoring moet ook informatie opleveren voor die evaluatie.

Er moeten niet alleen gegevens worden verzameld van onbehandelde dieren, maar ook van behandelde dieren, om duidelijk de effecten van de behandeling of het achterwege laten daarvan, te kunnen meten en vergelijken.

Beheer
WP Admin