Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Populatie grutto’s blijft krimpen

De populatie grutto’s blijft ondanks een stijging in 2017 krimpen.

Dit blijkt uit een bericht van de Vogelbescherming. Het jaar 2016 was een slecht jaar met slechts 4.000 uitvliegende grutto’s. Met 12.000 uitgevlogen grutto’s in 2017, is dit het beste resultaat van de afgelopen jaren. Het gunstige weer tijdens het broedseizoen wordt door de organisatie genoemd als mogelijke oorzaak. Door het warme weer waren er voldoende insecten, waar de kuikens afhankelijk van zijn.

Achteruitgang 3,5% per jaar

Ondanks het betere jaar blijft de populatie grutto’s krimpen. Per jaar gaat de populatie gemiddeld met 3,5% achteruit. Om de huidige populatie grutto’s, ongeveer 34.000 paren, op peil te houden, zouden er afgelopen broedseizoen circa 18.000 jongen groot moeten zijn geworden.

Weidevogelbeheer

Voor de Vogelbescherming zijn deze cijfers het signaal dat het weidevogelbeheer in Nederland beter moet. Als het aantal jongen niet toeneemt, blijft de grutto in aantal achteruit gaan, aldus de organisatie.

Beheer
WP Admin