Hilko Bos (31) heeft samen met zijn ouders en broer een akkerbouwbedrijf in het Groningse Oldehove.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em> AkkerbouwAchtergrond

‘Pootaardappelacademie bruist van de ideeën’

De Pootaardappelacademie Groningen krijgt een vervolg. Ruim 30 telers doen mee. “We leren van elkaar en van de kennis die derden inbrengen.”

De Pootaardappelacademie Groningen heeft tot en met 2015 6 jaar gedraaid, onder de hoede van LTO-Projecten en adviesbureau Delphy. Vanaf dit jaar gaan de pootgoedtelers zelfstandig verder. “Het bruist van de ideeën”, zegt voorzitter Hilko Bos.

Waarom doen de pootgoedtelers nu zelf de organisatie?

“De Pootaardappelacademie Groningen was een project dat 2 keer een periode van 3 jaar heeft gedraaid. Het liep eind vorig jaar af, en dus ook de financiering. We kunnen de organisatie heel goed zelf doen. Maar we huren wel de expertise in van derden. Bovendien is de Pootaardappelacademie geen project meer met een looptijd, maar een permanente activiteit.”

Is het zinvol na 6 jaar verder te gaan met de academie?

“Ja, zeker. De pootgoedsector verandert, net als de maatschappij, de regelgeving, het klimaat en de beschikbare techniek. Dat geeft nieuwe uitdagingen waar we voor staan. We hebben dinsdag op de startbijeenkomst ideeën besproken, waar we ons mee bezig gaan houden.”

Welke plannen leven er bij de deelnemers?

“Het bruist van de ideeën. De zachte winters hebben invloed op de pootgoedbewaring. Hoe moeten we onze bewaarstrategie daarop aanpassen? Het lozen van spoelwater op het oppervlaktewater na het wassen van de kisten mag vanaf dit jaar niet meer. Welke mogelijkheden zijn er om de residuen er uit te halen? Na 1 maart mag bovenmaats pootgoed niet meer worden verkocht voor de consumptie, als het is behandeld met Diabolo tegen bewaarziekten. Welke alternatieven zijn er? We willen graag een meerjarig onderzoek opzetten naar nieuwe poottechnieken, waarbij grondbewerking, poten en opbouw van de rug in één werkgang plaatsvindt. Hoe staat het met de bodemverdichting? Moet je poten op smalle of brede banden of op rupsen? Is het zinvol vaste rijpaden aan te leggen? Daarnaast leven er ideeën om met een sensor de stengels te tellen. Dat is een maat voor het aantal knollen. Ook leeft de vraag of je met een scan in de rug kunt kijken naar maatvoering en aantal knollen. Verder blijven er vragen bestaan over bemesting, ruggenopbouw, niet-kerende grondbewerking en over de knolverdeling in een kist in verband met de optimale luchtcirculatie.”

Hoe is de financiering geregeld?

“De deelnemende pootgoedtelers betalen €300 per bedrijf per jaar. Er doen ruim 30 telers aan mee. Daarnaast hebben we ook ruim 30 sponsoren uit het bedrijfsleven.”

Waarom doen telers mee?

“We leren van elkaar en van de kennis die derden inbrengen. Of je ziet bevestigd dat je op de goede weg bent. Dat is een sterk punt van de academie. De deelnemers zijn pootgoedtelers die innovatief bezig willen zijn met hun bedrijf. Er is ruimte voor meer telers om zich aan te sluiten.”