PluimveeNieuws

Pluimveevakgroep dreigt met procedure om PAS

Den Bosch – De vakgroep Pluimveehouderij van de ZLTO dreigt met juridische stappen als de provincie Brabant de nieuwe regels rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet schrapt. Dat staat in een brief die de vakgroep dinsdag naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stuurt.

Hugo Bens, legpluimveehouder in Haps en vakgroepvoorzitter: “Door de recente provinciale beleidsregel zijn de ontwikkelingsmogelijkheden minimaal en zijn duurzame ontwikkelingen opnieuw afgestraft. De basis van vertrouwen is hiermee ernstig geschaad.” De vakgroep vraagt de provincie om de beleidsregel te schrappen. Zo niet dan gaat zij, samen met leden pluimveehouders, juridische stappen nemen.

Extra regels PAS Brabant

De vakgroep Pluimveehouderij van ZLTO reageert hiermee op de Beleidsregel toedeling ontwikkelingsruimte PAS segment 2 Noord-Brabant. Voor en na de invoering van de Brabantse zorgvuldigheidsscore (BZV) heeft de vakgroep ook al bij de Gedeputeerde Staten haar ongenoegen kenbaar gemaakt over met name het niet opnemen van duurzame mestverwerkingsinitiatieven als BMC in de Brabantse Zorgvuldigsscore (BZV), terwijl diverse rapporten hebben aangetoond dat mestverbranding wel degelijk een duurzame manier is.

Grote milieuwinst voor pluimveehouderij

De pluimveehouderij heeft een grote milieuwinst behaald met onder andere het reduceren van NH3, zo schrijft Bens. Deze reductie is vervolgens in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opgenomen als de best uitvoerbare methode. De vakgroep heeft daar destijds mee ingestemd om zo ruimte te creëren voor de PAS en daarmee ruimte voor bedrijfsontwikkeling.

‘Wij voelen ons bedrogen door de provincie’

Bens: “Als pluimveehouders hebben we grote stappen genomen, zoals mestdroging, -verwerking en luchtwassers, maar een groot deel van onze leden krijgt er niets voor terug. Onze pluimveehouders worden ernstig beperkt in hun bedrijfsontwikkeling. Werken en overleggen vanuit vertrouwen is bij ons altijd de basis geweest. Wij voelen ons bedrogen door de provincie. De basis van vertrouwen is hiermee ernstig geschaad. We willen graag constructief met de provincie overleggen.”

Beheer
WP Admin