"Het welzijn van onze dieren kent de hoogste standaard in de wereld", stellen de pluimveeorganisaties verenigd in Avined. - Foto: Ronald Hissink PluimveeNieuws

Pluimveesector zoekt steun informateurs

De leidende positie van de Nederlandse pluimveesector mag niet verder in gevaar worden gebracht. Dat stelt de pluimveesector in een brief aan de informateurs Remkes en Koolmees, met het oog op de formatie van een nieuw kabinet.

De pluimveeorganisaties COBK, LTO/NOP, NVP, Anevei en Nepluvi, verenigd in Avined, stellen in de brief dat aanvullende wetgeving in Nederland en verschillen in handhaving binnen Europa tot verslechtering van de concurrentiepositie leiden.

‘Hoogste standaard’

“Wij leveren kwalitatief hoogstaande pluimveeproducten rekening houdende met de belangen van de mens, dier en milieu. Het welzijn van onze dieren kent de hoogste standaard in de wereld. Ook het milieu heeft onze jarenlange aandacht”, aldus de organisaties.

De Nederlandse pluimveesector wordt echter geconfronteerd met aanvullende eisen. “Deze eisen resulteren in kostprijsverhogingen voor de boer en ketenpartijen die niet worden betaald. Hierdoor verslechtert de concurrentie- en inkomenspositie van de Nederlandse pluimveesector.”

Steuntje in de rug

Daarnaast noemen de pluimveeorganisaties ruimte voor bedrijfsontwikkeling essentieel, zodat Nederlandse pluimveebedrijven kunnen blijven investeren. Bovendien moet de nieuwe Wet dieren worden aangepast, stellen de organisaties. “Onze leidende positie is in gevaar. Onze sector heeft een steuntje in de rug nodig, zodat we concurrerend blijven. Anders zijn we binnen afzienbare tijd afhankelijk van het buitenland. Wegvallende productie wordt dan opgevuld met importen van kippenvlees en eieren vanuit het buitenland met lagere standaarden ten aanzien van milieu, dierenwelzijn en arbeidsvoorwaarden.

Beheer
WP Admin