Foto: Hans Prinsen PluimveeNieuws

Pluimveesector houdt vast aan eigen hitteprotocol

De pluimveesector houdt vooralsnog vast aan een eigen hitteprotocol, op vrijwillige basis.

Naar aanleiding van vragen van Esther Ouwehand heeft minister Schouten gezegd dat ze het chiquer zou vinden als de pluimveesector ook meedeed aan het hitteplan dat alle andere sectoren wel hebben ondertekend. “Als het niet-meedoen te maken heeft met praktische zaken op de slachthuizen, dan wil ik ook kijken hoe we die belemmeringen kunnen opheffen,” aldus Schouten die verder aangaf dat dit van allebei de partijen wel wat vereist, ook van de pluimveesector.

Voldoen aan dierenwelzijnsnormen

Verder gaf Schouten aan dat ongeacht of de pluimveesector de temperatuurgrens van 35 graden wel of niet omarmt, de pluimveetransporten ook vallen onder het toezicht van de NVWA en zal zij ook kijken of er sprake is van aantasting van het dierenwelzijn. Het is dus niet zo dat de pluimveesector nu opeens niet meer aan dierenwelzijnsnormen hoeft te voldoen.

Maatregelen nemen

Nepluvi meldt op haar website dat de pluimveesector met de sectorprotocollen veel maatregelen kunnen nemen tijdens transport met extreme hitte om dierenwelzijn te borgen. Daarnaast juicht de belangenorganisatie extra initiatieven toe, maar stelt ook dat het verplicht opleggen van bepaalde maatregelen belemmerend kunnen werken, zolang de sector met andere te nemen maatregelen het doel ook of zelfs beter kan bereiken.