Foto: Ton Kastermans PluimveeNieuws

Pluimveehouders NVP akkoord met AVV-aanvraag

Leden van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) hebben ingestemd met de aanvraag en begroting voor de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor de pluimveesector.

Dat laat de NVP weten na de algemene ledenvergadering van dinsdagavond. Vanuit de pluimveevakbond worden wel voorwaarden gesteld. De leden willen dat de sector jaarlijks inspraak kan hebben voor welke onderzoeken en innovaties gelden worden ingezet, en welke externe kennispartners de werkzaamheden zullen uitvoeren. De NVP-leden willen dat actieve pluimveehouders daarbij jaarlijks actief betrokken worden.

Brancheorganisaties Pluimned en Ovoned werken sinds het opheffen van de productschappen aan de officiële AVV-aanvraag, om heffingen aan alle pluimveehouders te kunnen opleggen voor veterinair praktijkonderzoek en kennisverspreiding.

Spieker: instemming NVP-leden goede eerste stap

Alex Spieker, die het aanvraagproces begeleidt als beleidsmedewerker bij Avined, noemt de instemming van de NVP-leden ‘een hele goede eerste stap in afronding van de interne besluitvorming rondom de definitieve aanvraag’. Alle dragende organisaties binnen Ovoned en Pluimned moeten instemmen met de AVV bij erkenning door het ministerie van Economische Zaken.

Alex Spieker van Avined. Foto: Herbert Wiggerman

Alex Spieker van Avined. Foto: Herbert Wiggerman

De NVP is daarmee de eerste, aldus Spieker, hoewel leden van de vereniging van eierhandelaren Anevei afgelopen jaar al op hoofdlijnen akkoord zijn gegaan. Spieker: “LTO kiest voor een statutenwijziging, het COBK (Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens) kiest ook voor besluitvorming in een algemene vergadering.”

Internetconsultatie over AVV pluimveehouders

Spieker spreekt de hoop uit dat begin maart de definitieve AVV-aanvraag de deur uit kan. Daarna volgt een periode van 8 weken, waarin het ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie zal opzetten, waarbij iedereen zijn mening kan geven over de aanvraag.

Het onderzoek dat door de Gezondheidsdienst voor Dieren wordt uitgevoerd voor de pluimveesector, naar onder andere coccidiose, E. coli, Ms, darmgezondheid en Histomonas, is in de zomer van 2015 stopgezet en ligt grotendeels nog steeds stil. Op dit moment is nog niet bekend hoe snel het onderzoek kan worden hervat als de AVV erkend wordt.

Lees ook: Brancheorganisaties willen actie over de juridische, technische en administratieve hobbels die nog genomen moeten worden rondom de AVV-aanvragen, en de laatste ontwikkelingen wat betreft de AVV-aanvraag van de akkerbouwsector. Deze sector heeft als enige de officiële aanvraag al gedaan en het traject van internetconsultatie doorlopen.

Beheer
WP Admin