Foto: Bert Jansen PluimveeNieuws

Pluimvee moet mogelijk hele dag bij water kunnen

Landbouwminister Carola Schouten overweegt om permanente waterverstrekking aan vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren en alle andere dieren verplicht te stellen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De NVWA heeft de minister gevraagd om een dergelijke regeling op te stellen, nadat uit een risicobeoordeling van BuRO blijkt dat dieren op de meeste bedrijven met vleeskuikenouderdieren niet permanent toegang tot water hebben.

Resultaten uit onderzoeken naar waterverstrekking toepassen

Schouten schrijft dat niet voor alle diersoorten wetenschappelijk onderbouwd is hoeveel water ze tot hun beschikking moeten hebben. “Voor vleeskuikenouderdieren zullen resultaten van diverse lopende onderzoeken worden geëvalueerd en waar mogelijk direct worden toegepast of verwerkt in een plan van aanpak dat gereed is voor juli 2020”, aldus Schouten.

Beheer
WP Admin