Foto: ANP AlgemeenNieuws

Pleidooi voor plasticnorm

Plastic in de bodem is in grote delen van de wereld een groeiend probleem. De landbouw is hiervan een belangrijke bron.

Dat zei Violette Geissen donderdag bij haar inauguratie als persoonlijk hoogleraar bodemfysica en landbeheer aan Wageningen UR.

Grote arealen landbouwgrond worden afgedekt met plastic. In Nederland gebeurt dat bij asperges, vollegrondsgroente en soms ook bij mais. Rond het Spaanse Cartagena is 6.000 hectare met plastic bedekt en in China is 20 miljoen hectare akkerland met folie bedekt, aldus Geissen.

Het afdekplastic gaat vochtverlies tegen, houdt de temperatuur hoog en belemmert onkruidgroei.

‘Plastic is overal’

Door erosie en zonlicht en door werking van micro-organismen versnippert het voor een deel tot microdeeltjes die zich verspreiden in het milieu. Het dringt door tot diep in de voedselketen, blijkt uit onderzoek. Zo vonden onderzoekers grote hoeveelheden in kippenmagen in Mexico. ‘Plastic is overal’, aldus Geissen.

Niet alleen plastics, ook gewasbeschermingsmiddelen en residuen daarvan verspreiden zich. Internationale normen voor gewenste hoeveelheden zijn er niet. Volgens Geissen zijn die wel dringend nodig. Ze wil werken aan een monitoringsysteem om zicht te krijgen op de verspreiding van plastics en middelen.