AkkerbouwNieuws

Plantenziektewet maakt van boeren al snel ‘criminelen’

Zwolle – Het afschaffen van het Productschap Akkerbouw heeft een – waarschijnlijk – onbedoeld heftig neveneffect. Boeren kunnen al heel snel een stafblad oplopen bij een overtreding van de Plantenziektenwet, zegt Jeroen Kloos, secretaris LTO vakgroep Akkerbouw.

De Plantenziektewet (PZW) en de wetgeving voor zaaizaad en plantgoed (ZPW) kennen namelijk geen bestuurlijk recht, stelt Kloos. Het gevolg is dat als er een overtreding wordt vastgesteld, daarop geen bestuurlijke boete kan worden opgelegd. In september afgelopen jaar waarschuwde het Productschap Akkerbouw (PA) zelf ook al voor dit fenomeen. Het PA hikte destijds al aan tegen de bestraffing van overtreders na het verdwijnen van de schappen per 1 januari 2015. Omdat het Productschap gebruik maakt van het tuchtgerecht was maatwerk bij overtredingen van de regels mogelijk stelt het PA. De Plantenziektenwet noemde het PA destijds al  rigoureus, omdat overtredingen binnen de PZW buitensporig hard kunnen worden bestraft.

Teeltvoorschriften overgenomen

Met het opheffen van het Productschap Akkerbouw afgelopen 1 januari 2015 zijn de zelfopgelegde teeltvoorschriften zijn overgenomen door het Ministerie van Economische Zaken. EZ vond het maatschappelijk belang van die autonome akkerbouw teeltvoorschriften voor het milieu en de exportpositie van de agrarische sector zo belangrijk dat al die zelfregulerende regelgeving ondergebracht werd in de Plantenziektewet (PZW) en de wetgeving voor zaaizaad en plantgoed (ZPW).

Volgens Jeroen Kloos is het voor het behouden van het draagvlak de Autonome Akkerbouw Teeltvoorschriften belangrijk dat het karakter van de uitvoering en handhaving vergelijkbaar blijft met die in de tijd van het PA. Dat heeft volgens Kloos het ministerie wel onderkend door de uitvoering onder te brengen bij de NVWA, die de handhaving gelijk wilde houden aan die van het PA.

Overtreding

Het grote probleem is echter het ontbreken van een systeem van bestuurlijk recht in de PZW en de ZPW en dat er dus als er een overtreding wordt vastgesteld ook geen bestuurlijke boetes kunnen worden opgelegd. Als de PZW en/of ZPW niet wordt nageleefd wordt dat beschouwd als een overtreding en vanaf een boete van ongeveer 100 euro wordt daarvan een aantekening gemaakt in het Uittreksel Justitiële Documentatie. Zo’n aantekening betekent niet meer of minder dan dat degene die het opgelegd krijgt een strafblad heeft. Dat heeft grote gevolgen, zo is het verkrijgen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) met een strafblad niet mogelijk. Hierdoor worden verschillende functies onbereikbaar en kunnen reizen naar sommige landen problematisch worden.

Door deze heftige gevolgen denkt Kloos dat het draagvlak voor de Autonome Akkerbouw Teeltvoorschriften snel zal afnemen als er niet op korte termijn een oplossing komt voor dit probleem.

Beheer
WP Admin