Foto: Jan Willem Schouten AkkerbouwVideo

Phytophthoramiddel pleksgewijs variëren met biomassameting

Het is mogelijk met behulp van meting van biomassa de hoeveelheid phytophthoramiddel af te stemmen op de mate van bladgroei van een gewas aardappelen.

Dat bleek afgelopen weekend tijdens de Farmhack. Een hackathon is een soort hogedrukpan, waarin binnen twee dagen experts uit verschillende disciplines voor een specifiek probleem oplossingen bedenken en die direct voor de praktijk uitwerken.

Slimme taakkaarten

Op het bedrijf van akkerbouwer Nanno Sterenborg in Onstwedde (Gr.) ging het afgelopen weekend over zijn vraag of de bestrijding van phytophthora plaatsspecifiek te maken zou zijn op basis van drone- of satellietbeelden. Met behulp van ‘slimme taakkaarten’ zou de dosering in het veld automatisch moeten kunnen worden aangepast.

Boerderij roept aardappeltelers, adviseurs en anderen die in het gewas lopen op om phytophthorahaarden te melden in de phytophthoramonitor, om inzicht te krijgen in het ziekteverloop.

Drone- en satellietbeelden

Eén van de expertteams kwam met de oplossing om met drone- en satellietbeelden de hoeveelheid biomassa plaatsspecifiek te bepalen en die gegevens op te zetten in een taakkaart voor de spuitmachine. Met deze taakkaart houdt de spuit rekening met de hoeveelheid blad in het gewas. Daar waar meer blad is, wordt meer middel gespoten dan op plekken met minder blad.

Hierdoor kan de akkerbouwer niet alleen plaatselijke gewasbeschermingsmiddelen besparen, maar deze ook pleksgewijs zorgen voor voldoende bescherming waar veel blad is bijgegroeid. De toepassing wordt waarschijnlijk in de komende weken in het CropVision als probeerversie ter beschikking gesteld aan geïnteresseerde telers.

Video Nanne Sterenborg

Nanne Sterenborg heeft al aangegeven deze te gaan gebruiken. Hij loopt tegen het probleem aan dat hij op zijn 300 hectare gewassen een veel minder een fijnmazig beeld heeft dan vroeger een boer op 40 hectare, die alle werk zelf deed.


Beheer
WP Admin