<em>Foto: Koos Groenewold</em> AlgemeenNieuws

PBL: meer stikstofverliezen door uitruil rechten

Bij uitruil van varkensrechten voor melkveefosfaatrechten ontstaan meer stikstofverliezen naar het milieu. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Wanneer het mogelijk wordt om varkensrechten uit te ruilen voor melkveefosfaatrechten, zal dit leiden tot meer stikstofverliezen naar het milieu, vanwege de andere stikstof-fosfaatverhouding in varkens- en rundveemest. Ook ligt het in de lijn van de verwachting dat deze uitruil zal leiden tot verdere schaalvergroting in de melkveehouderij. Dat zegt Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in reactie op de mogelijkheid die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) oppert om uitwisseling van melkveefosfaatrechten met varkens- en pluimveerechten mogelijk te maken.

‘Kans op lauwwarme sanering van varkenshouders’

“Als varkensrechten worden omgezet naar fosfaatrechten lijkt het niet onwaarschijnlijk dat – gegeven de huidige situatie in de varkenssector – melkveehouders fosfaatrechten van varkenshouders gaan kopen. Hierdoor ontstaat de kans op een lauwwarme sanering van varkenshouders die stoppen en het biedt melkveehouders die hun stal al hebben uitgebreid de kans om het bijbehorende melkvee te gaan houden. Het ligt in de lijn der verwachting dat de het uitruilen tot verdere schaalvergroting leidt. Omdat er bij uitruil met varkensrechten geen grond wordt overgedragen zal ook de grondgebondenheid onder druk komen”, verwacht PBL. De druk op de grondgebondenheid wordt in principe opgevangen door de AMvB grondgebondenheid.

Meer stikstofuitstoot

Omzetten van varkensrechten in rundveerechten betekent ook dat meer stikstof wordt uitgescheiden, omdat rundveemest gemiddeld 20% tot 25% meer stikstof per kilogram fosfaat bevat dan varkensmest. Daarboven op komt dat de stikstofwerking van rundveedrijfmest (60%) lager is dan van varkensdrijfmest (70%), waardoor de stikstofverliezen naar het milieu groter zijn.

Uit onderzoek van Alterra blijkt dat dit een reden is waarom de nitraatuitspoeling in zuidelijk zandgebied maar beperkt afneemt, ondanks het feit dat de stikstofgebruiksnormen voor uitspoelingsgevoelige gewassen op zand en löss in 2014 met circa 20% zijn aangescherpt.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin