AkkerbouwNieuws

‘Overheid houdt puur plantaardige olie tegen’

Amsterdam – Het beleid in Nederland houdt een grootschalig gebruik van puur plantaardige olie (PPO) tegen, terwijl de energie-efficiëntie hoger is dan bij fossiele diesel.

Dat schrijven onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam in een rapport over PPO. Volgens de onderzoekers is er kritiek op het gebruik van biobrandstoffen. Het zou concurreren met de voedselproductie en de milieuwinst zou betrekkelijk klein zijn. De onderzoekers stellen dat deze kritiek niet opgaat voor PPO, als dat in Nederland regionaal wordt geproduceerd uit koolzaad. Het grootste struikelblok is dat de markt voor PPO als brandstof nog ontwikkeld moet worden. De Nederlandse overheid trok het belastingvoordeel in, voordat een afzetmarkt was opgebouwd.

De onderzoekers constateren dat de overheid een korte termijn beleid voert, net als de grote oliemaatschappijen. Beide willen de energievoorziening in eigen hand houden, terwijl PPO lokaal kan worden geproduceerd. De overheid krijgt veel inkomsten uit accijns op fossiele brandstof. Op de lange termijn levert toepassing van PPO echter veel voordelen op, omdat het een duurzame bron van energie is. De onderzoekers noemen Duitsland en Zweden als voorbeeld van landen die een beter beleid voeren wat betreft biobrandstof.

Beheer
WP Admin