PluimveeNieuws

Oude kippenziekten vooral bij uitloop

Heteren – Oude kippenziekten, die niet voorkwamen toen het gros van de kippen in kooien werd gehouden, steken de laatste jaren steeds vaker de kop op.

Dit zei Naomi de Bruijn, pluimveedierenarts bij GD in Deventer, maandagavond tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). “Bij alternatieve houderijsystemen zien we oude ziekten terugkomen. Die zien we ook wel bij scharrelkippen, maar daar zijn het incidenten.”

Vlekziekte

De Bruijn, die een inleiding hield over de ontwikkeling van pluimveeziekten in de laatste twee decennia in het algemeen en AI in het bijzonder, baseerde haar uitspraak op rapportages over het voorkomen van pluimveeziekten die GD in Deventer elk kwartaal samenstelt voor het ministerie van EZ en de pluimveesector. Enkele van die oude pluimveeziekten die in toenemende mate in de statistieken opduiken zijn vlekziekte, Pasteuralla multocida (vogelcholera), Blackhead (histomoniasis) en Coryza (acute snot).

NVP-voorzitster Hennie de Haan, zag direct de tegenstelling: de maatschappelijke wens om meer kippen naar buiten te doen, terwijl zich daar meer pluimveeziekten voordoen. De Bruijn: “We lopen tegen grenzen aan. Ongebreideld vaccineren is geen oplossing.”

Vergelijking

De GD-pluimveedierenarts had ook gekeken naar AI-uitbraken. Ze had de uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in 2003 en 2014 met elkaar vergeleken. In voorjaar 2003 ging het om een laagpathogene stam in een stal met uitloop die veranderde in een hoogpathogene in een stal zonder uitloop en vervolgens sterk spreidde in een pluimveedicht gebied. In najaar 2014 was het een hoogpathogeen virus in een gesloten stal. “In 2003 was het een veranderend virus, in 2014 een virus direct al in z’n meest agressieve vorm. Vorig najaar is het misschien ons geluk geweest dat het virus zò agressief was, dat de kippen al dood waren voordat het virus zich ging verspreiden.”

Beheer
WP Admin