Voor de productie van pluimveevlees en eieren gelden in de EU strikte wettelijke minimumvoorwaarden. - Foto: Canva PluimveeNieuws

Oproep: zelfde eisen stellen aan kip en ei van buiten EU

De Nederlandse pluimveesector en de Dierenbescherming willen dat aan pluimveevlees en eieren uit derde landen dezelfde wettelijke eisen worden gesteld als aan producten uit Nederland.

In een brief aan de ministers Adema van LNV en Schreinemacher voor Buitenlandse Handel betogen de belangenorganisaties dat de import toeneemt van pluimveevlees en eieren die volgens veel lagere standaarden zijn geproduceerd.

Nepluvi, Dierenbescherming, LTO vakgroep Pluimveehouderij/NOP, NVP, Anevei en COBK pleiten voor een gelijk speelveld. Bestaande en nieuwe EU-wetgeving moet ook voor de import uit derde landen gelden. Bij bijvoorbeeld het Mercosur-verdrag met onder meer Brazilië en Argentinië, moeten daarover bindende afspraken worden gemaakt. De organisaties willen dat Nederland tegen verdragen stemt als dit niet geregeld is. Mocht gelijke regelgeving voor producten van buiten de EU niet per direct haalbaar zijn, dan willen de organisaties dat op consumentenverpakkingen met producten uit derde landen het land van herkomst wordt vermeld.

Pluimveesector in spagaat

De organisaties schrijven over de spagaat waarin de Nederlandse pluimveesector verkeert. De sector verduurzaamt en zet verdere stappen ter verbetering van het dierenwelzijn, maar tegelijkertijd is er een groeiende import van producten van buiten de EU met lagere standaarden. Het gaat dus zowel beter als slechter wat duurzaamheid betreft.

Bovenwettelijke eisen

Voor de productie van pluimveevlees en eieren gelden in de EU strikte wettelijke minimumvoorwaarden voor welzijn, voedselveiligheid, hygiëne en kwaliteit. Diverse kwaliteitssystemen in Nederland, zoals IKB en KAT, stellen daarnaast bovenwettelijke eisen. Bovendien is de Nederlandse retail voor het koelvers segment overgeschakeld op het Beter Leven-keurmerk (BLk) met minimaal één ster en is ook een deel van de foodservice overgegaan op BLk of het European Chicken Commitment (ECC). De Nederlandse sector onderscheidt zich ook door salmonellabeheersing en door de antibioticareductie van meer dan 80% in de vleeskuikensector.

Concurrentiepositie

De sectororganisaties betogen dat het kostprijsverschil in vergelijking met producenten in derde landen kan oplopen tot 40% en dus de concurrentiepositie van de Nederlandse sector schaadt en bovendien verduurzaming remt. De effecten zijn extra groot door de beperkte bereidheid van consumenten om meer uit te geven voor duurzamere producten.

Toename import pluimveevlees

De belangenorganisaties wijzen op de grote hoeveelheden pluimveevlees die jaarlijks tariefvrij uit derde landen worden geïmporteerd. Een voorbeeld is de import van pluimveevlees en eieren uit legbatterijen uit Oekraïne. Ook het Mercosur-verdrag leidt tot een grotere tariefvrije import.

Reacties

  1. Leuk geprobeerd deze brief ( ja ik heb hem gelezen) maar kansloos als je kijkt naar het verdien model van de Nederlandse handelaren ( diepe zakken ) en de Nederlandse staat. En dat weten we allemaal in de branche.

Beheer
WP Admin