Premium
Opgehokte kippen in een overdekte uitloop. De ophokplicht die LNV-minister Schouten op 23 oktober 2020 instelde, wordt nog niet opgeheven. - Foto: Bert Jansen PluimveeNieuws

Ophokplicht blijft van kracht

Beheer
WP Admin