Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Opbrengst Belgische aardappel preciezer voorspeld

De Belgische aardappelsector beschikt sinds dinsdag 14 maart over het opbrengstvoorspelprogramma watchITgrow. Aan de hand van satellietbeelden van aardappelbeelden geeft het vanaf juli opbrengstprognoses per perceel, van alle aangemelde percelen in België.

Met watchITgrow kan de Belgische aardappelproductie als geheel nauwkeuriger worden ingeschat dan nu het geval is. Het platform combineert verschillende soorten data: satellietbeelden, weersgegevens, bodemgegevens en opbrengstvoorspellingsmodellen.
Via een webapplicatie kunnen deelnemers, maar ook andere belangstellenden, de groei van de aardappelen inzien per provincie en gemeente, tot op perceelniveau.

‘Om het aanmelden van percelen aan te moedigen is deelname het eerste jaar gratis’

Volgens Romain Cools, secretaris van mede-initiatiefnemer Belgapom, kunnen opbrengsten met 95% nauwkeurigheid worden voorspeld. “Cruciaal is dat telers hun percelen aanmelden. Om dat aan te moedigen is deelname het eerste jaar gratis. Wat telers ervoor terugkrijgen, is zicht op hun aardappelen, via luchtbeelden. Verder is het een benchmark voor vergelijking van hun teelten met die van collega’s in de gemeente of de provincie.”

Aanknopingspunten voor teeltverbetering

Aan de introductie is drie jaar wetenschappelijk onderzoek voorafgegaan, in samenwerking met handel en verwerking. Met name de sterk gegroeide, op export gerichte verwerkende industrie in België heeft behoefte aan een zo vroeg mogelijke, betrouwbare opbrengstprognose en verhoging van de hectareopbrengsten.

WatchITgrow biedt belangrijke aanknopingspunten voor teeltverbetering, zeker als het kan worden gekoppeld aan bijvoorbeeld teeltregistratieprogramma‘s.

Beheer
WP Admin