Druk met voorjaarswerkzaamheden. Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Ook voor derogatiebedrijven geldt nu 170 kg N/ha

Veehouders die gebruik willen maken van derogatie, moeten zich voorlopig toch gewoon houden aan de standaard bemestingsnormen van 170 kilo stikstof uif dierlijke mest per hectare.

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van landbouw desgevraagd. De onderhandelingen over het verlengen van de derogatie zijn nog in volle gang. Bij de eerst volgende vergadering van het nitraatcomité, naar verwachting in juni, zal zeer waarschijnlijk een besluit worden genomen over het verzoek van Nederland om de derogatie te verlengen.

Duidelijkheid voor boeren

Nederland heeft gevraagd om de vergadering te vervroegen, zodat er eerder duidelijkheid kan komen voor boeren, maar hierover heeft de Europese Commissie nog geen uitsluitsel gegeven. Een nieuwe datum voor de vergadering van het nitraatcomité is nog niet bekend. “We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat Nederlandse boeren ook de komende twee jaar gebruik kunnen maken van derogatie. Totdat de derogatie definitief binnen is, moeten boeren zich houden aan de maximale gebruiksnormen voor het uitrijden van mest op grond van de Nitraatrichtlijn”, aldus het ministerie.

Beheer
WP Admin