Foto: Ronald Hissink RundveeNieuws

Ook Ierse boer wil melkproductie reduceren

De Ierse zuivelcooperaties krijgen veel aanvragen voor de premieregeling voor het verminderen van de melkproductie. Bij Kerry Co-op heeft meer dan een derde van de 3.400 aangesloten boeren een aanvraag ingediend, bij de andere coöperaties ligt dat meestal rond 20%.

Als alle aanvragen in het kader van de vrijwillige melkreductie van de EU bij de Ierse coöperatie Kerry worden ingewilligd, zou dat zo’n 20 miljoen liter melk schelen, heeft de coöperatie berekend. “De grote belangstelling weerspiegelt dat onze leden hun opties aan het eind van het jaar graag open willen houden.”

‘Niet automatisch hogere melkprijs door vrijwillige melkreductie’

Een kleinere collega-coöperatie, Aurivo, meldt dat rond de 200 van de 1.000 leden een reductiepremie hebben aangevraagd. Dit bedrijf waarschuwt wel dat de vrijwillige reductie niet automatisch zal leiden tot een hogere melkprijs. “We betalen een prijs die is gebaseerd op de marktomstandigheden. Uiteraard zullen we de ontwikkelingen rond de internationale zuivelprijzen scherp in de gaten houden.”

‘Dit is een win-winscenario voor boeren’

Voorzitter John Comer van de bond van Ierse melkveehouders ICMSA is niet verbaasd dat veel boeren van de regeling gebruik willen maken: “Voor de eerste keer geeft dit Ierse melkveehouders een optie voor de manier waarop ze hun bedrijf beheren. Dat is een win-winscenario voor die boeren. Door zo te handelen dwingen ze de verwerkers om meer positief te reageren op de recente verbetering op de wereldmarkt, terwijl ze tegelijk nog altijd de mogelijkheid hebben om geen melk met verlies te produceren.”

‘Ierse boer kan verwerkers nu dwingen positiever te reageren op de recente verbetering op de wereldmarkt.’

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.