Foto: Canva AlgemeenNieuws

Ontheffing afschot wolf in Nedersaksen

In de Duitse deelstaat Nedersaksen mag een mannetjes wolf afgeschoten worden om schade aan landbouwhuisdieren te voorkomen.

Het gerechtshof van Lüneburg wees vrijdag in tweede aanleg het bezwaar af dat de ‘vriendenkring van in het wild levende wolven’ had aangetekend. De rechter bevestigde daarmee het eerdere vonnis van een collega in Oldenburg. Het oordeel is niet meer aanvechtbaar. De ontheffing voor afschot van de wolf loopt tot 28 februari. Het is nog niet duidelijk welke stappen gezet worden als jagers er niet in slagen de wolf te schieten binnen die tijd.

Belangrijk de wolf zo snel mogelijk te krijgen

Geen passende alternatieven

Afschot is nu mogelijk, omdat de rechter stelde dat er geen passende alternatieven voorhanden zijn. Het dominante mannetje wordt verantwoordelijk gehouden voor het verscheuren van meer dan 40 stuks vee, waaronder pony’s en runderen.

Minister van Milieuzaken Olaf Lies: “Nu is het belangrijk de wolf zo snel mogelijk te krijgen om verdere schade te voorkomen.”

Beheer
WP Admin