KAT schrijft voor dat de uitloopopeningen tussen stal en overdekte uitloop permanent open moeten zijn. - Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Onrust legkippenhouders over toegang Wintergarten

Onder legkippenhouders is onrust ontstaan over de mogelijke eis van de Duitse instantie KAT, dat vanaf 1 januari de luiken voor de uitloopopeningen tussen stal en overdekte uitloop verwijderd moeten worden.

Pluimveehouders mogen de overdekte uitloop (ook Wintergarten of koude scharrelruimte genoemd) meerekenen als benutbaar oppervlak voor maximaal 9 dieren per m2. Voorwaarde is dat de ruimte permanent toegankelijk is. In de praktijk sluiten de pluimveehouders de uitloopopeningen ’s avonds af zodra de kippen in de stal op stok zijn gegaan. Om het klimaat in de stal beter te kunnen sturen. ’s Morgens doen ze de uitloopopeningen weer open. Als de overdekte uitloop dicht is, dreigt in de stal overschrijding van de eis van maximaal 18 dieren per m2 (verdeeld over meerdere leeflagen). Om zeker te zijn dat de overdekte uitloop permanent toegankelijk is, zouden de luiken eruit moeten, is het gerucht.

Geen helderheid bij controle-instanties

Controle-instanties die naleving van de KAT-regels controleren, zijn niet eenduidig over deze aanstaande aanscherping.

KAT in Bonn bevestigt dat de Kompetenzkreiz, een groep van deskundigen (pluimveehouders, van wie enkele uit Nederland, dierenbeschermers en onderzoekers), zich dit najaar weer over de Leitfaden (richtlijnen) buigt en onder meer handhaving van de bezettingsnormen onder de loep zal nemen.

Ook eierhandelaar en KAT-bestuurslid Roel van Zetten bevestigt dat eind dit jaar de KAT-Leitfaden weer worden geëvalueerd en dat de permanente toegankelijkheid van de overdekte uitloop een van de punten is. Over dit voorschrift is wat ‘ruis’ ontstaan, zegt hij. De vraag is hoe ermee omgegaan dient te worden; naar de letter of naar de geest. Sommigen menen dat de term ‘permanent beschikbaar’ letterlijk moet worden genomen en dus dat de luiken ook ’s nachts open moeten zijn. Tot nu toe heeft KAT hierin een praktische lijn gevolgd, aldus Van Zetten.

‘Nooit ad-hocbesluiten’

De Kompetenzkreiz doet voorstellen waarover het KAT-bestuur een besluit neemt. Van Zetten verzekert dat KAT nooit ad hoc zal besluiten de eisen aan te scherpen en direct zal invoeren.

KAT is een organisatie die regels opstelt waaraan de alternatieve houderij van legkippen aan moet voldoen. De meeste Duitse winkels en supermarkten eisen dat de productiewijze van eieren aan de KAT-voorwaarden moeten voldoen. Ook Nederlandse eieren die naar Duitsland gaan moeten daaraan voldoen.

Beheer
WP Admin