AlgemeenAchtergrond

Onderzoek relatie veehouder en voerleverancier

Wageningen – Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy voert binnenkort een uitgebreid onderzoek uit onder varkens-, pluimvee- en melkveehouders naar de ervaringen met voerleveranciers.

Het onderzoek ‘Voermonitor 2014′ wordt online uitgevoerd en heeft tot doel om na te gaan hoe veehouders oordelen over hun voerleveranciers. Volgens Jan Geelen van Geelen Consultancy krijgen zo’n 12.000 veehouders een uitnodiging om mee te doen. De veehouders krijgen onder meer vragen over hun oordeel over voersamenstelling en kwaliteit, de kwaliteit van de adviezen die ze krijgen en het serviceniveau. Ook stelt Geelen vragen over overstapbereidheid en eventuele overstapredenen.

Bureau AgriDirect uit Roggel publiceerde eerder deze week cijfers waaruit enerzijds blijkt dat varkens en pluimveehouders vaker ontevreden zijn over hun mengvoerleverancier, maar anderzijds meldde AgriDirect ook een groei van het aantal veehouders die zeer tevreden is over hun leverancier. AgriDirect heeft geen vervolgonderzoek gedaan naar de oorzaken van deze verschuivingen.

Beheer
WP Admin