PluimveeNieuws

Onderzoek naar vogelgriepvaccinatie via verstuiving

Den Haag – Het ministerie van Economische Zaken laat onderzoek doen naar een methode om vogelgriepvaccins niet per injectie, maar via verstuiving toe te dienen. Met deze methode zou het op termijn mogelijk kunnen worden om grote aantallen dieren in korte tijd te vaccineren.

Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op vragen van de PvdA over het toepassen van vaccinatie in de strijd tegen vogelgriep. Dijksma voegt er aan toe dat acceptatie van vaccinatie in de internationale handel hoog op haar agenda staat. “Maar voor beide onderwerpen geldt dat er slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt.”

De PvdA wil dat Dijksma zich meer in zet om dierenwelzijn tijdens uitbraken van dierziekten te verbeteren. Naast de ontwikkeling van betere vaccins en een betere acceptatie van vaccinatie in de internationale handel. Trekt Dijksma samen met de pluimveesector op om de hygiëne op pluimveebedrijven verder te verbeteren. “Zo wordt er dit voorjaar gestart met een hygiënescan waarmee pluimveebedrijven een score krijgen voor hygiëne. Deze uitslag zal worden gebruikt voor het verbeteren van de bedrijfshygiëne”, legt Dijksma uit. Ook gaat ze in gesprek met de sector over de mogelijkheden om bedrijven met uitloop te weren uit waterrijke gebieden. De Dierenbescherming stelt dit voor, nu blijkt dat bedrijven met uitloop in deze gebieden meer risico lopen op besmetting met vogelgriep.

Beheer
WP Admin