Foto: Peter Roek RundveeNieuws

Onderzoek naar kruidenrijk grasland in Groene Hart

Onderzoekers van Wageningen UR beginnen met een groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart.

Doel daarvan is de bedrijfsvoering in de melkveehouderij te ondersteunen bij veranderende omstandigheden.

Het zoeken is in dit project naar een type kruidenrijk gras dat past bij de regio, de bodem, de bedrijfsvoering, de samenstelling van de melk, ecologie en mogelijke verdienmodellen.

Bodemdaling

Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Wensen, mogelijkheden en kansen moeten alle nog worden gedefinieerd. Doel is wel dat een nieuwe, duurzame manier van boeren mogelijk wordt in het Groene Hart, waarbij ook rekening wordt gehouden met onder meer bodemdaling.

Deelnemers onderzoek

Deelnemers zijn zuivelbedijf De Graafstroom en coöperatie DeltaMilk, provincie Zuid-Holland, Rabobank, waterschap Rivierenland en het collectief Alblasserwaard-Vijfherenlanden.

Directeur Raymond Noordermeer van De Graafstroom: “Het project ondersteunt onze zoektocht naar mogelijkheden om ecologisch en economisch perspectief te houden voor onze veehouders en de regio te verbeteren en blijvend gezond te houden.”

Meer lezen over bodemgezondheid? Ga naar het praktijkthema