<em>Foto: Ton Kastermans</em> AlgemeenNieuws

Onderzoek naar andere verdeling waterschapslasten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat onderzoek doen hoe de waterschapsheffing op termijn kan worden aangepast aan het principe ‘de vervuiler, gebruiker, kostenveroorzaker of belanghebbende betaalt’. Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in reactie op Kamervragen van Henk Krol (50Plus) over de waterschapsbelasting.

Krol is kritisch op de grote verschillen van waterschapsbelasting per waterschap. Hij pleit voor een eerlijke en evenredige verdeling van de bijdrage door burgers.

Schultz reageert dat de tariefsverschillen tussen de waterschappen inherent zijn aan het feit dat waterschapsbelastingen lokale belastingen zijn. “Tariefsverschillen in de zuiveringsheffing vloeien voort uit met name de fysieke gesteldheid, aard en inrichting van het gebied, specifieke eisen die regionaal aan het waterbeheer en daarmee aan het gezuiverde afvalwater worden gesteld en keuzes die besturen maken”, legt de minister uit. “Wat betreft de omvang van het verschil wil ik benadrukken dat het niet aan mij, maar aan de democratisch gekozen besturen van de waterschappen is om de tarieven vast te stellen.” Een volledige nationale financiering van de waterschappen ziet Schultz niet zitten. “De huidige gemengde bekostiging zoals genoemd in antwoord 2, doet recht aan de gezamenlijke verantwoordelijkheden die waterschappen en Rijk ten aanzien van de waterveiligheid en zorg voor droge voeten hebben.”

Het onderzoek naar de waterschapstarieven is een vervolg van het Oeso-rapport over duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer. De resultaten van het onderzoek volgen deze zomer.

Beheer
WP Admin