Premium
Werken volgens de principes van kringlooplandbouw, bijvoorbeeld door vanggewassen te zaaien om mineralen beter te benutten. - Foto: Hans Banus AlgemeenNieuws

Omschakeling naar kringloop mondjesmaat

Reacties

  1. Zolang de minister niet duidelijk zegt wat kringlooplandbouw is, doen boeren niks. De minister heeft het over de eigen regio maar wat is dat? Europa, nederland, provincie of gemeente? Slimme ambtenaren hebben kringlooplandbouw verzonnen om de agrarische sector te verkleinen. Dat er boeren zijn die de subsidies opstrijken is normaal. Ook adviseurs vreten zich vol uit de ruif.

  2. Ik wist niet dat ze in Nederland al weer met de beerkar langs de deur gingen. Zonder die schakel in de “kringloop” is “kringloop” alleen maar een politiek correct woord.

  3. Als practor kringlooplandbouw voor Aeres MBO zie ik veel mogelijkheden om kringlopen te optimaliseren, maar de uitspraak in 2018 dat we in 2030 koploper kringlooplandbouw van de wereld zijn was tamelijk illusionair. Dat we voortgang willen maken vanwege klimaaturgentie en afnemende grondstoffen is evident. Maar een landbouwsysteem in 10 jaren bijna 180 graden draaien is niet reëel. Dat kan je van boeren niet vragen, al helemaal niet omdat die dat niet los van de maatschappij kunnen realiseren. Helaas heeft de ammoniakdiscussie de zaak ook nogal afgeleid. Kringlooplandbouw heeft beperking van invoer van o.a. stikstof tot resultaat. Minder invoer is minder emissie, dus dat lost zichzelf dan ook wel op. Niet meteen, wel in enkele jaren.

Beheer
WP Admin