PluimveeNieuws

Oekraïense eieren hoeven niet te voldoen aan EU-eisen

Eieren en eiproducten die Oekraïne naar de EU exporteert hoeven, ondanks het oprichten van een vrijhandelsakkoord tussen Oekraïne en de EU, niet te voldoen aan de hoge EU-eisen voor dierenwelzijn. Daaraan moeten de in de EU geproduceerde eieren wél voldoen.

Dat schrijft de Europese Commissie in een brief aan Euwep, de organisatie van EU-pakstations en eierhandelaren, in antwoord op een brief die de Euwep in juli stuurde aan de Commissie.Volgens officiële handelsakkoorden kan de EU de dierwelzijnseisen voor legkippen niet opleggen aan derde landen. In het gesloten handelsakkoord met Oekraïne, dat nog niet geratificeerd is, staat geen tijdslimiet voor het ʼbij benaderingʼ overnemen van de Europese regels inzake dierenwelzijn. Zolang  Oekraïne die Europese productie-eisen niet heeft overgenomen, gelden dezelfde eisen als voor andere derde landen.Oekraïne moet binnen drie maanden na het ingaan van het akkoord een plan voorleggen met een allesomvattende strategie voor fytosanitaire reglementen. Omdat de in Oekraïne geproduceerde eieren nu niet voldoen aan de fytosanitaire eisen die de EU stelt (met name op gebied van salmonellabestrijding), mag het land alleen B-klasse eieren naar de EU exporteren. Deze zijn niet bestemd als tafeleieren, maar uitsluitend voor de eierindustrie. Die Oekraïense eierexport naar de EU is gequoteerd tot maximaal 3.000 ton eieren in de schaal en 1.500 ton eiproducten oplopend tot 3.000 ton eiproducten in vijf jaar; maximaal 6.000 ton eieren en eiproducten in vijf jaar.

Beheer
WP Admin