Partner
Foto: Henk Riswick AkkerbouwPartner

OCI Exacote: een blend die langdurig de peengroei volgt

Voor een optimale peenproductie, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een stressvrije groei gedurende het teeltseizoen uitermate belangrijk. Een belangrijke factor om belemmeringen tijdens de groei te voorkomen is een tijdig en voldoende, maar niet te groot, aanbod van nutriënten.

Stikstofopname varieert gedurende het groeiseizoen

Peen neemt stikstof op, maar niet evenveel op elk moment. De stikstofopname varieert en is afhankelijk van het groeistadium van het gewas; meer dan 50% van de stikstof wordt opgenomen tijdens de loofgroeifase. Daarna heeft het gewas een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof nodig; in ieder geval voldoende om het loof zo lang mogelijk groen te houden (afrijping en oogst).

Verschillende stikstofvormen om mee te bemesten, welke kies je?

Zoals eerder aangegeven kent peen een beperkte totale stikstofvraag; de adviesbemesting voor B-peen is ‘maar’ 100 kg N/ha minus de Nmin. Om aan die vraag te voldoen is er een scala aan stikstofhoudende minerale meststoffen. In essentie verschillen deze onderling door de vorm waarin de stikstof in het product aanwezig is: nitraat (NO3-), ammonium (NH4+) of amide (ureum). De stikstofvorm maakt het ook mogelijk meer te sturen op basis van de (te verwachten) groeiomstandigheden.

Planten nemen bij voorkeur stikstof op in de vorm van nitraat. Nitraat is na toediening direct en volledig beschikbaar als voeding voor de plant. Via onttrekking van bodemvocht door de wortels van de plant wordt automatisch ook het nitraat opgenomen die zich in het bodemvocht bevindt. Voor voldoende opname van nitraat is het belangrijk dat er voldoende vocht in de bodem aanwezig is. Nitraat bevordert de opname van nutriënten als calcium, magnesium en kalium.

Slechts een klein deel van de stikstof uit ammonium kan direct door de plant worden opgenomen. Het merendeel van het ammonium moet door bodemleven worden omgezet tot nitraat. Dit wordt nitrificatie genoemd. Door de positieve lading van ammonium (NH4+) hecht het zich aan de bodem. De wortels van de plant moeten daarom naar de ammoniumstikstof toe groeien. Hierdoor wordt maar een klein deel van het ammonium direct opgenomen door de plant.

Amidestikstof (ureum) wordt door de plant niet rechtstreeks opgenomen. Slechts een klein deel kan rechtstreeks door het blad worden opgenomen. De opname van stikstof uit ureum bestaat uit twee delen. Allereerst wordt ureum omgezet in ammonium (NH4+) door het enzym urease dat zich in elke bodem bevindt. Vervolgens wordt het ammonium grotendeels omgezet in nitriet en vervolgens in nitraat (NO3-), dat door de plant goed opgenomen kan worden. Hierdoor is de werking van ureumstikstof trager.

OCI Exacote: alle drie stikstofvormen gecombineerd

OCI Exacote is een stikstof-zwavel blend waarin alle drie stikstofvormen worden gecombineerd. De blend bevat Nutramon-KAS, Granular 3 Ammoniumsulfaat en gecoate ureum. Als het gaat om de stikstofvormen dan komt dit overeen met 20% nitraat, 45% ammonium en 35% amide.

  1. Nitraat voor de directe beschikbaarheid van stikstof aan de basis.
  2. Ammonium die beschikbaar komt in de vegetatieve fase
  3. Ureum met coating geeft afhankelijk van de temperatuur geleidelijk de stikstof af gedurende het gehele groeiseizoen.

De coating zorgt voor een gecontroleerde afgifte van nutriënten, afgestemd op de groeicurve en voedingsbehoefte van de peen.

Norbert Huveneers, agronomist bij OCI Agro adviseert voor peen om OCI Exacote 29+8 in te zetten; deze bevat 6% nitraat-N, 13% ammonium-N en10% ureum N. Deze meststof kan al vrij vlug in het groeiseizoen worden ingezet zodat er ook in het begin niet te veel, maar toch voldoende direct opneembare stikstof beschikbaar is als de peen daar om vraagt. De verhouding ammonium-N en ureum zorgt langdurig tijdens de loofgroeifase voor een hoeveel stikstof op maat.

Onderzoek door Delphy (plantvoeding B peen, veldproef 2018) heeft uitgewezen dat er verhoudingsgewijs ook meer loof wordt gevormd bij toepassing van OCI Exacote 29+8.

De praktijk in de teelt van B-peen is dat stikstofbemesting in meerdere kleine stapjes wordt uitgevoerd. Met de inzet van OCI Exacote kunnen dus een aantal ritjes door het gewas worden bespaard.

Het resultaat mag er zijn: OCI Exacote gaf een stressvrije groei, minimaal stikstofverlies, optimale opbrengst, een verbeterde productkwaliteit en een 9% hogere opbrengst ten opzichte van de standaard (praktijk) bemesting.

Tekst: OCI Agro / NutriNorm.nl

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin