Foto: Ronald Hissink VarkensNieuws

NVWA wil eind aan mengen varkens, slachterijen boos

De NVWA gaat er bij slachterijen op toezien dat zij varkens uit verschillende groepen niet mengen. De slachterijen krijgen tot 1 augustus 2024 de tijd om aan de slachtlijn eventueel benodigde aanpassingen door te voeren. Tot 1 augustus ziet de NVWA wel toe op naleving, maar legt zij nog geen sancties op.

Aanleiding is een handhavingsverzoek van actiegroep Wakker Dier, aldus een woordvoerder van de NVWA. Volgens de organisatie is het mengen van varkens uit verschillende groepen zo nadelig voor het dierenwelzijn dat het indruist tegen dierenwelzijnsregels. Die schrijven voor ‘dat de dieren niet in contact komen met andere dieren die hun welzijn zouden kunnen schaden’.

Rangorde varkens ligt vast in de groep

Binnen een groep is de rangorde van de dieren bepaald. Ga je dieren uit verschillende groepen mengen, dan kunnen rangordegevechten ontstaan. Gevolg is stress en pijn bij de dieren. De NVWA baseert zich op onderzoeken en adviezen van onder meer Efsa en de Universiteit Utrecht.

Het gaat om de groep waarbinnen de dieren op het bedrijf van afkomst hebben geleefd en zijn getransporteerd. Mengen van dieren uit verschillende groepen afkomstig van hetzelfde bedrijf mag ook niet, aldus de woordvoerder van de NVWA.

COV bestrijdt overtreding regels

Brancheorganisatie COV bestrijdt dat er regels overtreden worden op slachterijen. Volgens woordvoerder Dé van de Riet bestaan er voor het wel of niet mengen van dieren uit verschillende groepen op de slachterij geen speciale regels. Bovendien is er volgens het COV in de praktijk geen probleem. “We zien de urgentie niet.”

De dieren worden na aankomst op de slachterij rustig gehouden met vernevelaars. Bovendien zouden rangordegevechten in de gemengde groepen volgens Van de Riet pas na verloop van wat langere tijd ontstaan. En nog niet in de korte periode tussen aankomst op de slachterij en de slacht van de dieren.

Bezwaar tegen handhaving

De betrokken slachterij probeert langs juridische weg de handhaving tegen te houden, aldus het COV. Mocht de NVWA hier vanaf volgend jaar toch op handhaven, dan heeft dat voor slachterijen grote gevolgen, aldus het COV. De logistiek van de ontvangst van de varkens wordt een stuk ingewikkelder. Nu kunnen ontvangstruimtes met dieren uit verschillende groepen gevuld worden als één groep niet groot genoeg is. De omvang van aangevoerde groepen varieert.

Bezwaar tegen overgangstermijn

Wakker Dier maakt bezwaar tegen de overgangstermijn voor de slachthuizen en gaat onderzoeken hoe ook bij de varkensbedrijven, veetransporten en verzamelcentra naleving van de wet kan worden afgedwongen. De NVWA stelt in een reactie dat het handhavingsverzoek nu weliswaar draait om een slachterij, maar dat mengen van groepen in de hele varkensketen op gespannen voet staat met dierenwelzijn. De woordvoerder zegt dat de NVWA dit ‘zeer nadrukkelijk’ aan de orde wil stellen in het lopende overleg over een convenant dierwaardige veehouderij.

In haar brief aan de actiegroep over de handhavingskwestie zegt de toezichthouder verder dat het mengen van varkens op dit moment nog staande praktijk is in de hele varkenssector. Als dit overal als overtreding wordt aangemerkt, zal dat een grote impact hebben op meerdere schakels in de keten, aldus de NVWA. En het zou van de keten een ‘significante inspanning’ vragen om de bedrijfsvoering te wijzigen.

Reacties

 1. De kennis voor het succesvol houden van grote groepen vleesvarkens is tegenwoordig wel voorhanden. Het is echter om meerdere redenen niet voor iedereen even toepasbaar. Technisch kan er met grote groepen gewoon hartstikke goed gepresteerd worden. Een groot pluspunt is dat het wegen en uitselecteren wat bij kleine groepjes handwerk is in de grote groepen kan worden geautomatiseerd.

 2. Het is goed dat er regels en wetten zijn . Ook dieren welzijn is belangrijk . Maar ze kunnen nu al geen goed en voldoende toezicht houden bij de NVWA . Er zijn slachterijen die meer willen slachten ,maar daar zijn geen keurings dierenartsen en keurings assistenten voor .De taken die ze nu hebben zijn al bijna niet uit te voeren . Willen ze dit allemaal gaan controleren dus toezicht houden . Zullen ze ook bij boeren in stal moeten kijken uit welk hok ze komen en welk vak ze geladen worden . En bij aankomst moeten controleren of dit ook nog klopt . Iemand zal dat moeten betalen . Raad maar wie dat is . Verder zullen beladingsdichtheid afnemen . Dit zal weer meer transport bewegingen geven . Wat weer impact op andere zaken heeft . Denk daarbij aan milieu wat ook heilig is bij deze lieden die ver gaan in hun overtuiging . De prijzen moeten voor de boer naar de 3 euro de kilo . Dan kan het allemaal wat gemakkelijker uit met de extra kosten .

 3. Gek dat de Nvwa een handhavingsverzoek van wakker dier honoreert zonder eerst te overleggen met andere partijen
  Hopend voor iedereen op een passende oplossing zo als het er nu voorstaat is het voor iedereen onwerkbaar ook voor de Nvwa zelf

 4. Gek dat de Nvwa direct na één handhavings verzoek van de dienbescherming luistert
  Zonder overleg met andere partijen
  Dit wordt bijna onwerkbaar voor veel partijen
  Hopend op een werkbare oplossing

 5. Dat betekend straks ieder hok apart laden, alle zeugen individueel, veel vakjes nodig op de auto. Laadtijd transport kosten

 6. Hoe zit het eigenlijk met het mengen van mensen? Kan me voorstellen dat er daardoor ook voor bepaalde groepen welzijnsregels overtreden worden door overlast, diefstal, woningtekort e.d. Of zijn de varkens in Nederland bevoorrecht boven de mensen.
  En hoe zit het met het welzijn van de schapen die levend door de wolven verscheurd worden? Hier hoor je niemand over.

Beheer
WP Admin