Foto: ANP AlgemeenNieuws

NVWA: voedsel veilig, maar meer signalen fraude

Voedsel dat wordt aangeboden in Nederland is over het algemeen veilig, maar de signalen van voedselfraude nemen toe.

Dat concludeert inspectiedienst NVWA in de Staat van de Voedselveiligheid.

Meer signalen betekent niet automatisch meer fraude

De toename van signalen van voedselfraude is te danken aan verbeterde opsporingstechnieken bij de NVWA, maar ook aan de complexe en uitgebreide regelgeving en de toename van handelsstromen, zoals via internet. Dat het aantal signalen over voedselfraude toeneemt, hoeft niet te betekenen dat er nu meer voedselfraude is dan vroeger, aldus de NVWA.

Vertrouwen consument

“Voedselfraude ondermijnt het consumentenvertrouwen in het voedsel en in het stelsel van wetgeving en toezicht”, stelt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij roept bedrijven op vermoedens van fraude sneller te melden en kijkt of het traject van het traceren en terugroepen van producten bij incidenten kan worden versneld.

Beheer
WP Admin