Foto: Bart Nijs AlgemeenNieuws

NVWA past transportregels aan vanwege blauwtong

Voor het vervoer van herkauwers vanuit Nederland door een land met een blauwtong (Bt)-besmetting, geldt een aangepast vervoersprotocol.

Dit heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt. In het vervoersprotocol wordt Frankrijk niet genoemd, maar de aanpassing lijkt duidelijk toegesneden op de gewijzigde Bt-situatie daar. Vanwege de oprukkende epidemie daar is heel het land aangewezen als beperkingsgebied en is de verplichte vaccinatie stopgezet. Nederland is sinds 15 februari 2012 officieel blauwtong-vrij.

Vanuit Nederland worden regelmatig kalveren, schapen, geitenbokken en ook fokvee via Frankrijk getransporteerd naar zuidelijker eindbestemmingen. Het nieuwe protocol is er op gericht dit transport toch mogelijk te laten blijven.

Speciale voorschriften

Dan gelden wel speciale voorschriften. Zo moet bij vervoer vanuit een Bt-vrij land, door een besmet land of gebied naar een eveneens vrij gebied een behandeling van transportmiddelen en/of dieren plaatsvinden met een insecticide of insectenwerend middel. Momenteel zijn twee middelen toegestaan, beide op basis van permethrin. In de knuttenvrije periode in de winter is behandeling niet nodig. Ook bij vervoer door een ‘voorlopig ziektevrij’ gebied is geen behandeling nodig.

Binnen een besmet gebied mag alleen een controlepost worden aangedaan die vectorvrij is en die voldoet aan specifieke eisen op veterinair gebied. De maximale verblijfsduur op de post is vastgesteld op 24 uur.

Beheer
WP Admin