Foto: ANP AlgemeenNieuws

NVWA: let op mest met drugsafval

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de provincie Noord-Brabant roepen op signalen van drugs of chemische afvalstoffen in mest te melden.

In 2 gevallen is vastgesteld dat met drugsafval vervuilde mest over het land is uitgereden. Resten van drugsafval zijn teruggevonden in mais. Een onderzoek van de NVWA wijst uit dat er geen risico is voor de volksgezondheid, maar ‘er is wél een risico met betrekking tot de aantasting van het systeem van de voedselveiligheid’ aldus het Bureau Risicobeoordeling van de NVWA.

Optreden tegen in handel brengen verontreinigde gewassen

In een brief aan minister Carola Schouten zegt inspecteur-generaal van de NVWA Rob van Lint dat er onderzoek zal worden gedaan als er concrete aanwijzingen zijn dat mest is uitgereden met drugsresten of -afval op percelen waarop voedingsgewassen worden geteeld.

De vraag is dan of sprake is van risico’s voor gezondheid van mens of landbouwhuisdier bij de consumptie van de gewassen. De NVWA zal optreden tegen het in de handel brengen van verontreinigde gewassen de bestemd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie.

Provincie Noord-Brabant meldt dat een sterke afwijkende chemische geur kan duiden op de aanwezigheid van drugsafval in mest.

Beheer
WP Admin