Voorzitter Bart Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft in een brief laten weten dat NVP voorlopig niet meer mee wil doen aan het convenant dierwaardige veehouderij. - Foto: Peter Roek PluimveeNieuws

NVP staakt overleg dierwaardige veehouderij

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders heeft als lid van koepel Avined hun medewerking aan het convenant dierwaardige veehouderij opgeschort. De andere leden van de pluimveekoepel gaan wel verder met de onderhandelingen.

Voorzitter Bart Jan Oplaat heeft in een brief aan de voorzitter van het convenant laten weten dat NVP voorlopig niet meer mee wil doen, de organisatie heeft ‘principiële bezwaren’. Het convenant richt zich op het maken van afspraken over de transitie naar een dierwaardige veehouderij, waarbij houderijsystemen zijn gebaseerd op de behoeften van dieren.

Verschillende bezwaren

In de brief stelt NVP-voorzitter Oplaat dat zijn organisatie verschillende bezwaren heeft, waarbij tijdsdruk een rol speelt, zoals bij het bereiken van consensus en het onderbouwen van de voorstellen. Daarbij vindt de NVP dat de pluimveehouderij in Nederland ‘in de basis dierwaardig’ is. Nederland moet niet ‘voor de troepen uit lopen’ door nu afspraken te maken, terwijl in de EU ook de discussie over dierenwelzijn bezig is.

NVP-bestuurder Aalt den Herder legt uit: “Avined spreekt namens alle leden, als een van die leden de deelname staakt, spreekt de koepel niet meer namens ons allen.” Daarbij benadrukt hij dat andere vertegenwoordigers van de pluimveesector wel op eigen titel verder kunnen met het convenant.

LTO/NOP wil door met convenant

LTO/NOP heeft namelijk kort nadat NVP op haar site het terugtrekken van Avined meldde, laten weten wel door te willen met het convenant.

Maandagmiddag was er nog geen statement van Avined bekend over het al dan niet staken van het overleg, maar de organisatie bevestigt het wel, desgevraagd. “De overige partijen hebben besloten door te gaan namens hun eigen organisatie en dus niet meer gezamenlijk vanuit AVINED. Dat zijn LTO/NOP, COBK, Nepluvi en Anevei,” aldus een mail van de pluimveekoepel.

Convenant kan voor grote gevolgen zorgen

In het convenant dierwaardige veehouderij moeten afspraken komen over de invulling van een wijziging van de Wet Dieren. Dit amendement, gemaakt door de Partij voor de Dieren, kan potentieel grote gevolgen hebben over de manier waarop dieren in de Nederlandse veehouderij gehouden worden. Het amendement verbiedt namelijk het houden van landbouwhuisdieren waarbij het natuurlijk gedrag wordt beperkt.

De bedoeling is dat met elementen uit het convenant, meer concrete afspraken komen over hoe dit te interpreteren. De minister kan deze invulling doorvoeren in een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur.

Wat de NVP betreft hoeft het convenant niet verbonden te worden aan de invulling van het amendement op de Wet Dieren, aldus Herder. “Het is een politieke keuze om die twee aan elkaar te verbinden, de minister kan zelf regels maken voor de invulling van het amendement. Het is niet nodig om daar onder tijdsdruk een convenant voor te sluiten.”

Beheer
WP Admin