NSC wil met de nieuwe landbouwminister een fundamenteel debat voeren over de structuur van de varkenshouderij in Nederland. – Foto: Anne van der Woude VarkensNieuws

NSC wil fundamenteel debat over structuur varkenshouderij

NSC wil met de nieuwe landbouwminister een fundamenteel debat voeren over de structuur van de varkenshouderij in Nederland. Dat zegt Harm Holman tijdens een debat in de Tweede Kamer. Holman is kritisch over de vele transportbewegingen die de sector teweegbrengt. “Van de 6 miljoen biggetjes die er te veel zijn in Nederland, waar geen plek voor is om te mesten, gaan meer dan 2 miljoen naar Spanje”, aldus Holman.

Hij uit zich zeer kritisch over de omvang van de varkenssector in Nederland. “De varkensmest, die altijd allemaal in een vrachtauto moet om ergens geplaatst te worden, is nu eigenlijk te veel. Ook daar loopt het transport behoorlijk vast. Ik zie hier toch een behoorlijke mate van fraude ontstaan om het überhaupt ergens kwijt te kunnen”, aldus Holman.

Deze argumenten en de discussie over voedselzekerheid en het risico op zoönosen, waarbij diertransporten een risico vormen, zijn voor Holman redenen om een fundamentele discussie over de structuur van de varkenshouderij in Nederland te willen voeren. Hij wijst daarbij ook naar de kalverhouderij, die recent met een nieuw sectorplan kwam om de structuur van de sector aan te passen. Het bestaande sectorplan van de Coalitie Vitale Varkenshouderij vindt Holman onvoldoende vergaand.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

Beheer
WP Admin