Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

NOP: maak bezwaar tegen dubbele DGF-heffing

LTO/NOP adviseert pluimveehouders bezwaar te maken tegen ‘dubbele’ diergezondheidsheffing.

De belangenbehartiger gaat een voorbeeld-bezwaarschrift opstellen dat leden kunnen gebruiken om bezwaar te maken. Dat is woensdag 9 juni afgesproken in de LTO/NOP-vakgroep leghennenhouders.

Heffing Diergezondheidsfonds

De heffing voor het Diergezondheidsfonds (DGF) werd tot en met 2014 opgelegd en geïnd door het het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PPE), dat pluimveehouders na elke opzet daarvoor een factuur stuurde. Na de opheffing van de productschappen is de DGF-taak naar de overheid gegaan. Om precies te zijn naar uitvoeringsorganisatie RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

RVO.nl heeft voor de bepaling de DGF-heffing en de inning ervan een andere systematiek dan het PPE. De hoogte van de heffing wordt nu gebaseerd op het gemiddeld aantal dieren per bedrijf in een jaar. De inning van de heffing gaat op dezelfde wijze als bij de belastingen, namelijk met een voorlopige en een definitieve heffing.

‘Dubbele heffing’

Pluimveehouders die in 2014 dieren op hun bedrijf hebben gekregen, hebben daarover DGF-heffing aan het PPE betaald. Als deze dieren ook in (een deel van) 2015 nog op het bedrijf aanwezig waren, moeten ze ook DGF-heffing aan RVO.nl betalen. Die dieren tellen namelijk mee bij het bepalen van het gemiddeld aantal dieren in 2015. LTO/NOP vindt deze ‘dubbele’ DGF-heffing niet terecht. En heeft dit al diverse keren aangekaart in het Ketenoverleg Pluimvee tussen het ministerie van EZ en de pluimveesector.

EZ komt niet met oplossing

Tijdens het laatste Ketenoverleg heeft EZ aangegeven niet met een oplossing te komen voor pluimveehouders die over hetzelfde koppel DGF-heffing hebben betaald via het PPE èn via RVO.nl volgens de aanslag 2015.

RVO.nl stuurt in de laatste week van juni pluimveehouders en schapen- en geitenhouders de definitieve heffing voor het DGF 2015. De betaaltermijn van die factuur is 42 dagen. De bezwaartermijn is ook 42 dagen.

Beheer
WP Admin