Kippen met onbehandelde snavels. <br /><em>Foto: Koos Groenewold </em> PluimveeNieuws

NOP-bestuurders doen mee aan snavelmonitoring

Bestuurders van de LTO/NOP-kring leghennenhouders gaan hun zittende of komende koppels leghennen aanmelden voor de praktijkmonitoring voor leghennen. Dit hebben ze woensdag afgesproken.

Enkelen van hen doen nu al mee aan de praktijkmonitoring. De bestuurders willen hiermee een voorbeeld stellen, omdat de deelname van legpluimveehouders aan de praktijkmonitoring tot nu toe tegenvalt. Een maand geleden waren 20 tot 25 legkoppels en 10 tot 15 opfokkoppels aangemeld. Bij de opzet van de monitoring was de inzet 200 legkoppels, waarvan de helft ook in de opfok te gaan monitoren.

Effect van weglaten ingrepen

Het doel van die praktijkmonitoring is tweeledig. Enerzijds wordt informatie verzameld over het houden van onbehandelde dieren, zodat het management geoptimaliseerd kan worden en mogelijke schade aan de dieren geminimaliseerd. Anderzijds kan de informatie gebruikt worden in het evaluatie-overleg in 2017 met de staatssecretaris van Economische Zaken over het effect van het weglaten van ingrepen, in dit geval het behandelen van de snavels. Wanneer de deelname aan de praktijkmonitoring zo laag blijft, kunnen er geen harde conclusies uit worden getrokken en valt de basis onder de evaluatie weg.

Verbod op behandeling snavels

Het behandelen van de snavels van leghennen wordt wettelijk verboden per 1 september 2018. Tenzij (uit een evaluatie in 2017) zou blijken dat door het weglaten van deze ingreep het dierenwelzijn sterk wordt aangetast.

Al enige tijd vragen enkele supermarktketens al eieren van hennen zonder snavelbehandeling en krijgen pluimveehouders voor zulke eieren een kleine meerprijs. NOP/LTO gaat (via de eierhandel) pluimveehouders met onbehandelde hennen vragen zich aan te melden voor de praktijkmonitoring. Bij de uitvoering van de praktijkmonitoring is ook een rol weggelegd voor erfbetreders (bedrijfsvoorlichters): waarnemingen in de stal.

Beheer
WP Admin